Vineri: Şedinţă ordinară la Consiliul Local Alba Iulia

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia este convocat pe data de 28 septembrie, de la ora 13.00, în şedinţă ordinară.

Ședinţa va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6.

Aleşii locali vor lua în discuţie 28 proiecte.

I Proiecte de hotărâri privind :

1. Contractarea unei finanțări rambursabile interne pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public

2. Aprobarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și pentru completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 46/2018 privind aprobarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia și a nivelului salariilor de bază pentru personalul contractual al căminului, altul decât personalul de specialitate

3. Desemnarea reprezentanților administrației publice locale în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Alba Iulia pentru anul școlar 2018-2019

4. Înființarea Unității de management a proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA–LICEUL CU PROGRAM SPORTIV”

5. Documentaţia tehnico-economică, faza DALI pentru obiectivul de investiții „RECONSTITUIRE/ RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE MONUMENTE FUNERARE ALE PERSONALITĂȚILOR PARTICIPANTE LA MAREA UNIRE: CAMIL VELICAN, IOAN ARION ȘI SAMOIL MÂRZA”

6. Documentația tehnico-economcă, faza SF pentru obiectivul : ”Viabilizare amplasament–locuințe ANL în proprietate cu credit ipotecar, strada Nada Florilor prin amenajări exterioare, bransamente apă, racorduri canal, branșamente gaze naturale, alimentare cu energie electrică” Municipiul Alba Iulia

7. Modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de asistență socială

8. Participarea Direcției de asistență socială în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 Bunicii Comunității, Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului ”Seniori activi și fericiți prin Centrul de zi pentru persoane vârstnice Alba Iulia”

9. Participarea Direcției de asitență socială în cadrul Programului Operațional Capital Uman Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific 4.4 Bunicii Comunității, Servicii Sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice pentru depunerea proiectului ”La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia”

10. Înființarea Serviciului de îngrijire la domiciliu în cadrul proiectului ”La tine acasă, îngrijire socială la domiciliu Alba Iulia” din Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9ii, Obiectivul specific.4.4, Bunicii comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice

11. Transmiterea în administrarea Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia a două birouri din imobilul situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 26, județul Alba

12. Acordarea unor beneficii de asitență socială, sub formă de tichete sociale, persoanelor vârstnice din Municipiul Alba Iulia

13. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI CUPLATE, CREARE STRADĂ ACCES–MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL 108/2008, ALBA IULIA, STR. VALEA POPII, FN, solicitant LAZAR VIOREL, LAZAR MARIA MARIOARA”.

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zona l „CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, FN, solicitant HATEGAN NELU MITRU, BIRSAN IORDACHE, SIMU ALEXANDRA VALERIA”.

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI REGLEMENTARE ACCES, ALBA IULIA – OARDA DE JOS, ZONA DUBLIHAN, STR. CUTINA, FN, solicitant FLOREA IACOB, FLOREA ANCA SORINA, FLOREA ANDREI, FLOREA ESTERA, SALAGEAN GEORGE, SALAGEAN ILEANA, MUNTEAN TEODOSIE GHEORGHE”.

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LIDL, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, FN, solicitant SC MADINI
INVESTITII SRL, DARAMUS NIKOLAUS, DARAMUS CARMEN pentru SC LIDL ROMANIA SCS”.

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „AMPLASARE STRUCTURĂ PRESOSTATICĂ SEZONIERĂ PENTRU ACOPERIRE TEREN DE TENIS, ALBA IULIA, BASTIONUL SF. ELISABETA–RAVELINUL SF. CAPISTRANO, solicitant CLUB SPORTIV MOVA prin LINCA IOAN”.

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE, REFAȚADIZARE ȘI SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN SPAȚIU ADMINISTRATIV-BIROURI , ALBA IULIA, PIAȚA IULIU MANIU, BL. A2, AP. 15/1, 15/2, solicitant SC PRECIOSA TEAM SRL prin BARA LEVENTE”.

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE COMPLEX COMERCIAL SC MALL ALBA SRL, REALIZARE ACCESE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE. CONSTRUIRE SENS GIRATORIU LA SC MALL ALBA SRL (LA STRADA T. VLADIMIRESCU), ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 50A, solicitant SC MALL ALBA SRL prin MATEIU DORIN MIREL”.

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE–MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL nr. 367/28.10.2008 ART. 20,ALBA IULIA, STR. MIRON COSTIN, NR. 7, solicitant SC DACO TARACCO PROMOCCIONES SRL”.

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SALĂ DE SERVIRE A MESEI, OFICIU ȘI SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ DE ACTIVITĂȚI RECUPERATORII PENTRU COPIII NEVĂZĂTORI ȘI CU MULTIPLE DIZABILITĂȚI, ALBA IULIA, STR. NICOLAE GRIGORESCU ȘI THEODOR AMAN, FN, solicitant BOLEA NICOLAIE si BOLEA MARIA pentru ASOCIATIA PROIECTUL VIZIUNEA NEVAZATORILOR”.

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE ZONĂ V4–SPAȚII PLANTATE DE PROTECȚIE SANITARĂ ȘI FAȚĂ DE ZONELE DE RISC (INUNDAȚII, ALUNECĂRI DE TEREN) ÎN ZONĂ MI–ZONĂ MIXTĂ SITUATĂ ÎN ZONA INDUSTRIALĂ–SERVICII / ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE, ALBA IULIA, STR. BRÂNDUȘEI, NR. 61, solicitant TEODORESCU NICOLAIE, TEODORESCU ELENA”.

Art.11: Aprobă Documentatia „AMPLASARE 16 BUSTURI –LATURA VEST A PARCULUI UNIRII, ZONA ARCADE, ALBA IULIA, PARCUL UNIRII, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.

Art.12: Aprobă Documentatia „AMPLASARE SCULPTURĂ ”UNITATE”–ZONA CENTRU, ÎN APROPIEREA PRIMĂRIEI MUN. ALBA IULIA, CALEA MOȚILOR, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.

Art.13: Îndreaptă eroare materială în Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE ANEXĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ȘI ÎMPREJMUIRE DIN CADRUL PROIECTULUI ”ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE POMICOLĂ SUPERINTENSIVĂ”, ALBA IULIA, TARLA DUPĂ GARĂ-EXTRAVILAN, FN, solicitant SC AXA FRUCT PROD SRL–REPREZENTANT BACIU SARMES AMALIA MARIA”, aprobat prin HCL nr. 328/28.08.2018, art. 9, în sensul că Procentul de Ocupare a
terenului POT =0.10% se va înlocui cu POT = 1% și Coeficientul de Ocupare a terenului CUT = 0.001 se va înlocui cu CUT = 0.01.

14. Încheierea unui act adițional la contractul de asociere nr.30.210/2007 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și SC ALBA CONS SA

15.Transmiterea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva”–Alba Iulia a unui imobil(teren) situat în municipiul Alba Iulia, str.Orizontului

16.Încheierea unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SDEE TRANSILVANIA SUD SA

17. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pieței Agroalimentare Centru, aprobat prin HCL nr.16/2009

18.Aprobarea/neaprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.13.468/2002 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi I.I.MÂRZA I.GAMBETTA

19. Aprobarea/neaprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.12.859/2002 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi S.C.LIBRĂRIILE HUMANITAS S.A.

20. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia

21. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr. 14 I

22. Acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Buziaș

23. Încuvințarea cererii ce se va adresa Ministerului Apărării Naționale cu privire la transmitere unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Alba Iulia

24. Însușirea raportului de expertiză extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 3460/176/2018 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

25. Parcelarea imobilului situat în Alba Iulia, strada Călărași, nr. 2

26. Modificarea și completarea art.2 și art. 3 din Hotărârea nr. 249/2018 referitor la înscrierea dreptului de proprietate a municipiului – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Ștefan cel Mare

27. Aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Alba Iulia

28. Însușirea unor mijloace fixe achiziționate din fonduri IID și darea în concesiune către SC APA CTTA SA Alba–operatorul retelelor de apă și canalizare din municipiului Alba Iulia

II Diverse

III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna
octombrie 2018.

Articolul precedentÎntreruperi de curent programate în judeţ, în 24–28 Septembrie
Articolul următorBiblioteca Județeană aniversează oamenii de cultură blăjeni

Comments are closed.