28 iunie: Şedinţă ordinară la Consiliul Județean Alba

Consiliul Judeţean Alba se reunește pentru şedinţa ordinară în ziua de 28 iunie. Consilierii județeni vor lua în discuţie 11 proiecte.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 30 mai 2019
Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba

2. Proiect de hotărâre privind privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106F: DN 1 (Camping Cut) – Câlnic – Reciu – Gârbova – limită Judeţul Sibiu
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

3. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106K: Sebeş (DN 1) – Daia Română – Ohaba – Secăşel – DJ 107
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale pentru înscrierea în Cartea Funciară, a dreptului de proprietate publică în favoarea Judeţului Alba, asupra tronsoanelor din drumul judeţean DJ 106L: Şpring – Ungurei – Roşia de Secaş
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

5. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului local al municipiului Aiud, pentru transmiterea cotei de 1/2 părți asupra unui bun imobil – teren situat administrativ în municipiul Aiud, din domeniul public al Municipiului Aiud și din administrarea Consiliului local al municipiului Aiud, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism, pe anul 2019
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 235/14 septembrie 2018 cu privire la unele măsuri pentru funcționarea corespunzătoare a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, cu modificările şi completările ulterioare
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare pod pe drumul judeţean DJ 106E peste Râul Sebeş, km 52+150 Dobra, Judeţul Alba”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Întrebări, interpelări, declaraţii politice

Articolul precedentÎntreruperi de curent programate în 24 – 28 Iunie
Articolul următor28 Iunie: Şedinţă ordinară la Consiliul Local Alba Iulia