sedinta

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia este convocat pe data de 28 Iunie în şedinţă ordinară. Ședinţa va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6. Aleşii locali vor lua în discuţie 23 proiecte.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Acordarea de inlesniri la plata unei persoane fizice

Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

2. Aprobarea cotizatiei $i contributiei Municipiului Alba Iulia la Asociatia Grupul de Actiune Locala Alba Iulia Incluziva (GAL Alba Iulia Incluziva)

Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

3. Aprobarea participarii la finantatea obiectivului : ”Extindere retele electrice de distributie Cartier Orizont din municipiul Alba Iulia

Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

4. Aprobarea standardului de cost pentru servicii de asistenté si suport pentru persoanele adulte cu dizabilitati diagnosticate cu sclerozd multipla

Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

5. Atribuirea denumirii unor strazi din municipiul Alba Iulia

Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

6. Insusirea raportului actualizat privind informarea si consultarea publicului si pentru a lua act ca prin art. 10 din HCL nr. 444/2018 a fost aprobata documentatia PUZ — CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL LIDL, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, FN

Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

7. Revocarea HCL nr. 95/2019 cu privire la respingerea proiectului de hotarare de modificare si completare a Hot&rarii nr. 92/2006 a Consiliului local cu privire la regulile pentru amplasarea locuintelor colective in Municipiul Alba Iulia

Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

8.Aprobarea unor documentatii de urbanism din municipiul Alba Iulia : Art.1: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI

SEMICOLECTIVE SI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVITA, solicitant DAVID CORNELIA NICOLINA”,

Art.2: Avizeaza Planul Urbanistic Zonal ,.REGLEMENTARE STRADA SI PARCELARE

IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE, ALBA TULIA, STR. AZUR, URANUS, ZENIT, FN, solicitant ALMA ID SOLUTIONS SRL, ADAM MARIANA, FILIMON GEORGETA RALUCA, PACURAR ANA, CURTA MIRCEA, CURTA AURELIA”,

Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 48522/10.05.2019.

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu ,AMPLASARE TONETA VANZARE SUCURL ALBA IULIA, STR. PACII, NR.9, solicitant ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICA”.

Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului pr. 48522/10.05.2019.

Aproba Planul Urbanistic de Detaliun ,SCHIMB DE DESTINATIE DIN APARTAMENTELE 5 SI 6 IN SPATIU COMERCIAL, BIROURI, CU EXTINDERE SI MONTARE FIRMA LUMINOASA, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 22, BL. G4, AP. 5, 6, solicitant TOTH LADISLAV”.

Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 48522/10.05.2019,

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE SPATIU VERIFICARE — DIAGNOSTICARE AUTO SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, SOSEAUA DE CENTURA NR. 22A., solicitant CRISTIAN AUTOTEST SRL”.

Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 48522/10.05.2019.

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu ,,CCONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIT COMERCIALE LA PARTER, ALBA IULIA, STR. SEPTIMIUS SEVERUS, NR. 25, solicitant SC ANET CONSTRUCT SRL”.

Art.7; Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului pr. 48522/10.05.2019.

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu ,CONSTRUIRE COPERTINA CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA, ALBA JULIA, PIATA IULIU MANIU, NR. 15, BL. 16MC, AP. 48/A, solicitant SC RAISSA NORB CAFFE SRL”.

Art.8; Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 48522/10.05.2019.

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu ,CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE INDIVIDUALE IN REGIM IZOLAT, ANEXA GOSPODAREASCA (GARAJ) SI IMPREJMUIRE, ALBA JULIA, STR. GARDA, NR. 19, solicitant FILIP VALERIA, FILIP IOSIF”.

Art.9: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 48522/10.05.2019.

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu ,EXTINDERE SI SCHIMB DE DESTINATIE DIN APARTAMENT IN SPATIU BIROURI, ALBA IULIA, STR. REPUBLICII, NR. 40, BL. 27, AP. 1, solicitant BLAGA IOAN, BLAGA LUCICA pentru SC LARRY & CORY VERMESSUNGEN SRL”.

Art.10: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului or. 47002/08.05.2019

Aproba Planul Urbanistic Zonal ,EXPLOATARE AGREGATE MINERALE SI PARCELARE IN VEDEREA REALIZARII DE LOTURI PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. CUTINA, FN., solicitant STOIA SIMONA”.

Art.11; Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 47002/08.05.2019

Aproba Planul Urbanistic Zonal ,ANULARE STRADA — ALEE DIN STRADAN. ILLIT, ALBA IULIA, STRADA NAZARETH ILLIT, NR. 100., solicitant OTAVA EUGENIU, OTAVA ANA CORNELIA, COJOC PETRU, COJOC CONSTANTA”.

Art.12: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 47002/08.05.2019

Aproba Planul Urbanistic Zonal ,REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI REALIZAREA ACCES, ALBA IULIA, STR. MERILOR, solicitant GHIURA ION”.

Art.13: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 47002/08.05.2019 Aproba Planul Urbanistic Zonal ,REGLEMENTARE ZONA MIXTA -— MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 195, ART. 8 DIN 28.06.2013, ALBA IULIA, STR. ELIXIRULUI, FN, solicitant BORZA DORU CONSTANTIN LEANDRU”,

Art.14: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 47002/08.05.2019

Aproba Planul Urbanistic Zonal ,LLOTIZARE IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, FN, solicitant DAMIAN ALEXANDRU IOAN in numele proprietarilor terenurilor adiacente zona — DEALUL FURCILOR”,

Art.15: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 47002/08.05.2019

Aproba Planul Urbanistic Zonal ,CCONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE — MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 328 ART.13/28.08.2018, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVITA, FN., solicitant SC AREX PETROL SRL prin BORDEA STELIAN, CLIT COSMIN NICOLAE”.

Art.16: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 47002/08.05.2019

Aproba Planul Urbanistic Zonal ,CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 39., solicitant SC ALBA CONS SA prin FURDUI TUSTIN”.

Art.17:_ Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 47002/08.05.2019

Aproba Planul Urbanistic Zonal , MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 108/2008 — ANULARE TRONSON DIN STRADA ARADULUI, INTRE STR. VARESE SI STR. LOMBARDIA, ALBA IULIA, STR. VARESE., solicitant PASTIU NICOLAE, PASTIU RODICA, SC GRANIT IMOBILIARE SRL, MAXIM MARCEL ADRIAN, MAXIM CAROLINA ILEANA, NEGRU SILVIA, NEGRU IOAN RAUL, PANTA DUMITRU, PANTA RAVECA, EXPERT PROIECT, MOLDOVAN ELENA”,

Art.18: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului or. 48878/13.05.2019

Aproba Planul Urbanistic Zonal ,EXTINDERE SI MODERNIZARE SEDIU ADMINISTRATIV SGA ALBA SI CASA POARTA, ALBA IULIA, STR. LALELELOR, NR. 7A, solicitant ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE — APA MURES”.

Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

9. Aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare pentru gestionarea deseurilor reciclabile colectate separat (hartie, metal, plastic si sticla) in municipiul Alba Lulia

Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

10. Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare in municipiul Alba Iulia aprobat prin HCL nr. 36/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

11. Aprobarea tarifelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare conform

prevederilor OUG nr. 74/2018

Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

12. Aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare a unei locuinte construite din fonduri A.N.L., situate administrativ in municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.14 Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

13. Aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare a unei locuinte construite din fonduri A.N.L., situate administrativ in municipiul Alba Iulia, str. Ariesului, nr.37, b1.235, sc.B, ap.1 Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

14.Aprobarea vanzarii prin licitatie publici a unui imobil (teren) situat in Alba julia,str.Stefan cel Mare, nr.12 Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

15. Trecerea in proprietatea municipiului Alba Iulia — domeniul privat a imobilului (teren) situat in Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr. 53 Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

16.insusirea raportului de expertiz’ tehnicd judiciara efectuata in Dosar or. 174/176/2016 aflata pe rol la Judecatoria Alba Iulia Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

17.{nsusirea raportului de expertizd tehnicd extrajudiciar’ efectuati in Dosar nr. 3721/176/2019 aflata pe rol la Judecatoria Alba Iulia Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

18. inscrierea in domeniul privat a municipiului Alba Iulia a imobilului (teren) situat in Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr. 78 Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

19. Atribuirea in proprietate solicitantilor, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuintei in cota indiviza detinuta din contructii Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

20. Atribuirea in proprietate solicitantilor, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuintei in cota indiviza detinuta din constructii Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

21. Însușirea documentatiei cadastrale de parcelare asupra unui imobil situat in Alba Iulia, Bulevardul Republicii Initiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

22.Stabilirea taxelor speciale pentru emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire, in regim de urgenta Initiator, Consilier Local, Trifu Marian Mircea

23.Modificarea $i completarea Hotararii nr. 92/2006 a Consiliului local privind reguli pentru amplasarea locuintelor colective in Municipiul Alba Iulia Initiator, Consilier local Trifu Mircea