O nouă investiție REGIO va prinde contur în orașul de la poalele Muntelui Drăgana, ca urmare a semnării – de către  Adrian Teban, Primarul orașului Cugir, din sudul județului Alba, și de Simion Crețu, Director general ADR Centru – a proiectului de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru realizarea de investiții în domeniul social.

Astfel, cu fonduri totale de circa 2,56 milioane lei, se va moderniza o clădire din centrul orașului, pentru a funcționa în regim de cantină socială, dar și pentru a oferi o bază de unde se pot oferi servicii de îngrijire la domiciliu pentru 50 dintre persoanele de vârsta a treia din oraș. Proiectul ”Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice din UAT Cugir” va fi gata până la sfârșitul lunii octombrie 2020.

Finanțarea este acordată în cadrul Axei Prioritare 8 a Programului REGIO 2014-2020, pentru investiții în infrastructura socială care contribuie la dezvoltare, la nivel regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială, prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale. Obiectivul general al acestei cereri de finanțare urmărește creșterea calității vieții și facilitarea participării persoanelor vârstnice cu dizabilități, la activități recreative și de integrare socială în cadrul noului centru de zi. Concret, prin acest proiect se dorește creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil de persoane vârstnice din zona de sud a județului Alba, în special pentru cei din zona orașului Cugir, respectiv peste 25.000 persoane în total.

  ”Alături de cetățenii din Cugir am stabilit o listă concretă de priorități și acționăm constant pentru creșterea calității vieții. Prioritatea noastră au fost locurile de muncă, apoi aspectele privind mobilitatea persoanelor și a bunurilor, accesibilitatea pe baza modernizării infrastructurii rutiere, dar și îmbunătățirea serviciilor educaționale sau de sănătate. Cu echipa de edili preocupați de soarta concetățenilor, căutăm soluții și identificăm resurse pentru rezolvarea acestora. Accesăm fonduri europene acum și pentru creșterea calității serviciilor sociale oferite la nivelul orașului nostru. În termen de un an și jumătate din acest moment, de la semnarea contractului de finanțare, vom deschide această cantină pentru persoane vârstnice. Vom licenția serviciile sociale prestate și vom oferi servicii de livrare a hranei la domiciliu și știm că, prin această investiție, vom crea un cadru de confort pentru vârstnicii noștri din Cugir și zona adiacentă”, a specificat Adrian Teban în momentul semnării acestui proiect.

Locul de implementare a proiectului  este în zona centrală a orașului Cugir, pe strada 21 Decembrie 1989, nr. 161. Este vorba de o clădire neutilizată care va fi transformată în cantină socială, iar o parte din vârstnicii întregului oraș vor beneficia de serviciile unității de livrare alimente la domiciliu, nou înființate. Se estimează că peste 70 de persoane vor beneficia direct, începând cu luna noiembrie a anului viitor, de o infrastructură socială de zi reabilitată și modernizată, precum și de noile servicii de asigurare a hranei. Pentru cel puțin încă 100 dintre persoanele vârstnice ale zonei, serviciile echipei din cadrul acestei asociații vor fi extrem de importante pentru un trai decent. Investițiile în dotările necesare infrastructurii sociale contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel local, reducând inegalitățile și îmbunătățind accesul la servicii de calitate în domeniu. Valoarea totală a proiectului este de 2,559,638.90 lei, din care 2,507,979.64 lei (peste 555.000 euro) fiind fonduri nerambursabile, restul provenind din contribuția beneficiarului.

   ”Administrația publică din orașul Cugir nu este la prima utilizare a fondurilor europene, prin Programul REGIO. Atrăgând fonduri atât în perioada 2007-2013, pentru reabilitarea străzilor și pentru unitățile de învățământ, în această perioadă Cugirul s-a centrat pe investițiile în domeniul social și al utilizării eficiente a energiei și a resurselor. Până la urmă, asta dovedește faptul că și în orașele medii sau mici se utilizează eficient pârghia parteneriatului și rezultatele sunt vizibile pentru comunitate. În orice localitate di Regiunea Centru investițiile în domeniul social sunt mai mult decât necesare. Creșterea calității serviciilor sociale, a implicării în activități de zi și a îngrijirii la domiciliu trebuie să ducă la îmbunătățirea vieții vârstnicilor. În regiune avem deja cinci contracte de finanțare pe această axă, a căror valoare totală cumulată este de peste 13 milioane lei și sperăm să atragem și mai multe resurse nerambursabile pentru îmbunătățirea calității vieții vârstnicilor noștri. Aceste aspecte dovedesc interesul edililor în atragerea de fonduri europene pentru binele comunității”, a precizat, după evenimentul de semnare a acestui contract de finanțare, Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Derularea investiției va presupune realizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii, în sensul refacerii tuturor branșamentelor la utilitățile edilitare stradale, precum și a instalațiilor interioare, inclusiv a încălzirii centrale. Pentru noua funcțiune se vor utiliza resurse de energie regenerabilă și se vor face lucrări de reabilitare termică a anvelopei, a sistemului de încălzire și furnizare a apei calde de consum, se vor schimba instalațiile electrice și se vor reface împrejmuirile, dar și alte amenajări în incintă. Clădirea reabilitată va avea o zonă specială de servit masa și spații anexe, dar și o zonă de recreere.