În urma Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Aiud cu ocazia căreia s-a discutat situaţia generată de adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 20 februarie 2019, magistraţii din cadrul Judecătoriei Aiud au hotărât:

Exprimarea dezacordului faţă de modificările introduse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 (cu excepţia dispoziţiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizării Consiliului Superior al Magistraturii, aspecte privind admiterea în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi activitatea specifică desfăşurată de această instituţie). Stabilirea ca forme de protest pentru perioada 01.03.2019 – 15.03.2019 a următoarelor:

– purtarea unei banderole albe pe braţ de către judecători în timpul şedinţelor de judecată;

– afişarea pe uşile sălilor de şedinţă a unui anunţ „PROTEST MAGISTRAŢI” însoţit de extras al prezentei hotărâri.