30 octombrie: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia

Pe data de 30 octombrie este convocat Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, de la ora 13.00, în şedinţă ordinară.

Ședinţa va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, strada Bucovinei numărul 6.

Aleşii locali vor lua în discuţie 33 proiecte.

Proiectul ordinii de zi:

1. Suplimentarea contribuției Municipiului Alba Iulia la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia –Transport Local pe anul 2018

2. Majorarea cuantumului cotizației Municipiului Alba Iulia la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2018

3. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia, pentru anul 2018

4. Execuția bugetului general devenituri şi cheltuieli pe trimestrul III anul 2018 al Municipiului Alba Iulia

5. Modificarea Hotărârii nr. 52/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018, cu modificările și completările ulterioare

6. Aprobarea documentației tehnico-economică faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului: ”Centru comunitar de intervenții integrate în municipiul Alba Iulia”

7. Încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 12694/12.02.2018 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Liceul Tehnoclogic ”Dorin Pavel”

8. Încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 12748/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian ”

9. Participarea Municipiului Alba Iulia în programul ”Internațional Urban Cooperation” (IUC) finanțat de Comisia Europeană

10. Participarea Municipiului Alba Iulia în proiectul ”Sănătate pentru toți”

11. Scoaterea din funcțiune în vederea valorificării prin casare a autoturismului Daewwoo tip Nubira II –CDX

12. Modificarea în rețeaua școlară pentru anul școlar 2018 –2019 aprobată prin HCL nr. 149/2018 a noilor denumiri pentru unele unități de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Alba Iulia ca urmare a revocării titlului de „Colegiu”

13. Transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia a două birouri  din imobilul situat înAlba Iulia, Bld. Republicii nr. 26, județul Alba

14. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

15. Aprobarea Actului aditional 2 la Protocolul de cooperare nr.80834 din 23.08.2017 între Municipiul Alba Iulia și Asociația Cluj IT din Cluj -Napoca, în cadrul proiectului pilot  ”Alba Iulia Smart City 2018”

16. Aprobarea unui Protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Clubul Sportiv Sport O Runners din oraşul Otopeni în cadrul proiectului pilot „Alba Iulia Smart City 2018”

17. Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și S.C. Schreder Romania S.R.L., Cluj-Napoca, în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City”

18. Aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal ”Zona urbană de interes major în municipiul Alba Iulia”

19. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare stradă în vederea construirii de locuinţe individuale, Alba Iulia, str. Ana Ipătescu FN, solicitant Dreghici Alexandru Florin, Haţegan Carolina”.

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale şi colective cu spaţii comerciale, birouri şi servicii, Alba Iulia, str. Ion Lăncrănjan FN, solicitant SC Euro House Alba SRL prin Crişan Todor Daniel”.

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe colective cu spaţii comerciale, birouri, servicii şi împrejmuire prin modificare PUD aprobat cu HCL NR. 22/31.01.2017, art. 3, Alba Iulia, str. Tinereţii, nr. 18, solicitant SC Oman Allure SRL prin Sinea Dumitru”.

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire cabinete medicale şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Orizont 16, nr. 12, solicitant Bocşa Nicolae Alexandru, Bocşa Melinda Adriana”.

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă individuală – a doua pe parcelă, Alba Iulia, str. Carpenului 63, solicitant Vasiu Dorin”.

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Schimb destinaţie din abator sanitar în sală de evenimente cu alimentaţie publică şi extindere pe orizontală, Alba Iulia, str. Livezii, nr. 37, solicitant SC Matias Group SRL prin Matieş Cosmin”.

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă familială – a doua locuinţă pe parcelă, Alba Iulia – Oarda de Jos, str. Dumbrăviţei nr. 77, solicitant Stoia Ana”.

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Extindere complex comercial SC Alba Mall SRL, realizare accese şi amenajări exterioare. Construire sens giratoriu la SC Alba Mall SRL (la strada Tudor Vladimirescu), Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 50A, solicitant SC Mall Alba SRL prin Mateiu Dorin Mirel”.

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire sală de educaţie fizică şcolară – proiect tip Şcoala Gimnazială Avram Iancu, Alba Iulia, Bd. Ferdinand I, nr. 34, solicitant Municipiul Alba Iulia pentru Şcoala Generală Avram Iancu”.

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Reconversie funcţională, şanţ exterior – Latura de Nord a Cetăţii Alba Carolina, spaţii publice amenajate pentru agrement şi petrecerea timpului liber, Alba Iulia, Cetatea Alba Carolina, Şanţ exterior – Latura de Nord, solicitant Municipiul Alba Iulia, prin primar Mircea Hava”.

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale şi reglementare acces – modificare PUZ aprobat prin HCL nr. 108/2008, Alba Iulia, str. Gârda, nr. 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, solicitant Ciugudean Ioan, Dumitrescu Crina, Prislopan Sergiu Traian”.

Art.12: Aproba Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru extindere bază de agrement: pensiune, terenuri sport, bungalouri, baltă pescuit sportiv, Alba Iulia, extravilan, zona Fundoaie, solicitant SC Newter Drum SRL”.

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare reglementări urbanistice aprobate prin HCL 108/2008 pentru construire anexe bisericeşti – capelă, clopotniţă şi grup sanitar, Alba Iulia. str. Vidra, nr. 48, solicitant Fundaţia Transavia”.

Art.14: Aprobă documentaţia „Construire casă de rugăciune, Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 112 A, solicitant Asociaţia Apostolică Penticostală a Credinţei în Isus Hristos”.

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective cu spaţii comerciale şi servicii la parter, Alba Iulia, str. Frederic Mistral, nr. 4,5, solicitant Filimon Ion, Filimon Elena, IBR INVEST SRL prin Ion Bogdan, Otvos Elenuţa, Jidveian Ovidiu Viorel, SC Trans Tip SRL”.

Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificări reglementări urbanistice şi extindere sală compresoare şi atelier mecanic, Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 40A, solicitant SC Rekord SRL”.

Art.17: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zona DA, în scopul de construire, dotare şi operaţionalizare complex multifuncţional – activităţi educative, culturale, recreative, socio-culturale, Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr. 45, solicitant Municipiul Alba Iulia prin primar Mircea Hava”.

Art.18: Aprobă documentaţia „Amplasare două busturi în Parcul Unirii – zona centrală, Alba Iulia, Parcul Unirii, Bd. 1 Decembrie 1918, solicitant Municipiul Alba Iulia”.

Art.19: Aprobă Documentaţia „Amplasare capsula timpului România 2118 în şanţul Cetăţii Alba Carolina, Alba Iulia, şanţul interior al Cetăţii, solicitant Municipiul Alba Iulia”.

20. Solicitarea adresată Consiliului Județean Alba pentru inițierea unui proiect de hotărâre de Guvern

21. Organizarea evenimentului Festival de România®

22. Modificarea Hotărârii nr. 368/2005 a Consiliului local privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri amunicipiului Alba Iulia

23. Modificarea art.5 din Contractul nr. 95547/2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Alba Iulia

24. Încheierea unui act adițional la contractul nr. 69525/2013 privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia

25. Aprobarea taxelor de utilizare temporară a locurilor publice în perioada 6 decembrie 2018-1 februarie 2019 pentru amplasarea Parcului Sărbătorilor de iarnă în municipiul Alba Iulia

26. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.64.600/2013 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Mărginean Daniel Florin

27. Aprobarea Regulamentului de funcționare și a tarifului de intrare în patinoarul din Parcul sărbătorilor de iarnă din municipiul Alba Iulia

28. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Iașilor, nr.81

29. Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Traian, nr. 16

30. Însușirea documentației de apartamentare –construcție a imobilului situat în Alba Iulia, strada Vasile Goldiș, nr. 19, bl.30

31. Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai apartamentelor terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții

32. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Luminilor

33. Însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 1658/176/2018 aflată pe rol la Judecătoria Alba Iulia

Articolul precedentTaximetristă din Aiud prinsă beată la volan
Articolul următorAcţiune a poliţiei Ocna Mureş şi RAR

Comments are closed.