Constituit sub autoritatea C.J.Albă, ca unic acționar în baza O.G. Nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, Parcul Industrial Cugir arată în fiecare an că nu este decât o unealtă de căpușat banul public. Conform unui raport al Curții de Conturi și în 2018, firma aflată în subordinea Consiliului Județean Alba, consumă aproape cât produce, în mare parte cheltuieli cu personalul.

Parcul industrial Cugir oferă oportunități de afaceri prin închirierea de spații comerciale și hale de producție iar pentru asta Consiliul Județean Alba consideră că trebuie să plătească opt oameni, doi directori, 3 economiști, un jurist, un inginer de investiții și un maistru.
În urma controlului Curții de Conturi s-a stabilit că la Parcul Industrial Cugir a fost creat un prejudiciu de 13 mii de lei.

” A fost decontată nejustificat suma de 13 mii lei, în baza unor facturi întocmite de executantul obiectivului de investiții” Modernizare obiectiv Hală 3 nivele”, achitate în totalitate de SC Parcul Industrial Cugir SA, în condițiile în care valoarea lucrărilor executate, consemnate în situațiile de lucrări, a fost mai mică cu această sumă.” – se precizează în raport.

Prejudiciile create prin plăţile nelegale efectuate pentru lucrări de investiţii şi reparaţii sunt datorate, în principal, superficialităţii în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu, activităţii deficitare a diriginţilor de şantier, angajaţi de către ordonatorii de credite pentru supravegherea şi avizarea realităţii executării lucrărilor conform proiectelor întocmite. – Atrage atenția Curtea de Conturi Alba