Pentru evacuarea un număr de 200 de persoane din blocul G2 din Alba Iulia, Consiliul Local Alba Iulia și Primarul Mircea Hava au fost amendați cu câte 5.000 de lei.

Hotărârea vine din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor din data de 19.11.2018

„Fapta primarului şi a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia de a evacua un număr de 200 de persoane din blocul G2 din Strada Arnsberg 20 din Alba Iulia, cunoscută sub denumirea de „Turturica”, fără a le asigura condiţii de locuire alternativă, încalcă dispoziţiile art. 2, alin 1 si art. 10, lit. h din OG nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Colegiul director a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 5000 lei, pentru fiecare reclamat în parte, conform prevederilor art. 26 alin.1 din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Vot unanimitate a celor prezenţi (6 voturi) .

Hotărârea motivată va fi comunicată părţilor, în termen legal, şi este supusă căii de atac la instanţa de contencios administrativ .” se arată într-un comunicat remis de CNCD.