Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, 7 iulie 2021, Hotărârea pentru prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, și a măsurilor coronavirus.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, 7 iulie 2021, Hotărârea numărul 44 prin care se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.07.2021 precum și măsurile de prevenire și control necesar a fi aplicate în contextul epidemiologic actual.

HOTĂRÂRE nr. 44 din 07.07.2021 – Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta: 

Art.1 – Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 12.07.2021.
Art.2 – Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARSCoV-2, propuse a fi adoptate începând cu data de 12.07.2021, în contextul epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art.3 – Măsurile propuse în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență

TOATE măsurile de prevenire și control a epidemiei COVID-19 în timpul stării de alertă

Principala modificare față de măsurile aflate în vigoare vizează creșterea perioadei pentru care sunt aplicabile exceptările de la măsurile de prevenire și control a răspândiri COVID-19 pentru persoanele care au trecut prin boală de la 90 la 180 de zile ulterioare datei confirmării infectării cu SARS-CoV-2. 

1. Se propune menținerea coordonării operaționale a serviciilor publice de ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov pentru situații de urgență, iar coordonarea poliției locale de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție se realizează în condițiile art. 521 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020,
cu modificările și completările ulterioare.
2. Se propune menținerea obligativității asigurării continuității activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, și obligativitatea stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.
3. Se propune menținerea obligației furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de
autoritățile competente.

4. Se propune menținerea obligației desfășurării, în regim permanent, a activității tuturor centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
5. Se propune menținerea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile
publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile
comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, sau în alte zone
cu potențial de aglomerare stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al
municipiului București pentru situații de urgență, pentru toate persoanele care au
împlinit vârsta de 5 ani, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
sănătății și al ministrului afacerilor interne.
6. Se propune menținerea posibilității izolării și carantinării în condițiile art. 7,
8 şi 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății
publice în situații de risc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și
completările ulterioare.
7. Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor de sănătate
publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului de specialitate şi
auxiliar care își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență
a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără
dizabilități, precum şi pentru alte categorii vulnerabile.
8. Se propune menținerea restricțiilor privind organizarea și desfășurarea de
mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații
deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice,
sportive sau de divertisment în spații închise și desfășurarea acestora în condițiile
punctelor 9-32.
9. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive,
constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe
teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun
al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.
10. Se propune ca desfășurarea competițiilor sportive pe teritoriul României, în
spații deschise, să poată fi realizată cu participarea spectatorilor până la 50%
din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
11. Se propune ca desfășurarea competițiilor sportive pe teritoriul României, în
spații închise, să poată fi realizată cu participarea spectatorilor până la 50% din
capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
12. Se propune permiterea desfășurării competițiilor sportive pe teritoriul
României cu participarea spectatorilor peste 50% din capacitatea maximă a
spațiului să poată fi realizată doar cu participarea persoanelor care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
13. Se propune ca activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor,
cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, a instituțiilor de
spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și
evenimentele culturale în aer liber să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.
14. Se propune ca în condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea activității în
cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte să fie permisă cu
participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu
purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și este interzisă la depășirea
incidenței de 3/1.000 de locuitori.
15. Se propune ca în condițiile pct. 13 la nivelul județelor/localităților unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in să fie permisă numai
dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri
de până la 4 persoane.
16. Se propune ca în condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea în aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente
culturale să fie permisă numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori, asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană și cu purtarea
măștii de protecție, doar dacă participanții sunt persoane vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.
Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la
14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
17. Se propune ca în condițiile pct. 13 instituțiile publice sau private de cultură
care administrează spații special destinate activităților cultural artistice în aer liber,
să poată organiza evenimente cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe
scaune, cu asigurarea unei suprafețe minime de 4 mp pentru fiecare persoană și
respectarea normelor de protecție sanitară.
18. Se propune ca în condițiile pct. 13 la nivelul județelor/localităților unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor
publice și private sau a altor evenimente culturale să fie permisă cu participarea
unui număr mai mare de 2.500 de spectatori, dacă este asigurată o suprafață
minimă de 1 mp pentru fiecare persoană, se poartă masca de protecție, iar toți
participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.
Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la
14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
19. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se
desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de
protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
20. Se propune că în condițiile pct. 19, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor
cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase să fie
permisă numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin
comun al ministrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte.
21. Se propune menținerea interdicției desfășurării activităților recreative și
sportive în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult
30 persoane care nu locuiesc împreună, în condițiile stabilite prin ordin comun al
ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul
mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
22. Se propune menținerea organizării de evenimente private cum ar fi nunți,
botezuri, mese festive etc., fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale,
restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de maximum
150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior în
județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
3/1.000 de locuitori și interzicerea acestora la depășirea incidenței de 3/1.000 de
locuitori. La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau în interior nu se iau
în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani. Evenimentele se pot organiza
și cu participarea persoanelor până la capacitatea maximă a spațiului dacă toți
participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care 
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și este asigurată o
suprafață de minimum 2 mp pentru fiecare persoană.
23. Prin excepție de la prevederile pct. 22 se propune permiterea organizării de
nunți și botezuri, în spații închise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane,
cămine culturale, restaurante, săli/corturi de evenimente, cu participarea a cel mult
300 de persoane și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare
persoană, dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoane care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24
de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. La stabilirea numărului de
persoane în exterior și/sau în interior nu se iau în calcul persoanele care au vârsta
mai mică de 16 ani.
24. Prin excepție de la prevederile pct. 22 se propune permiterea organizării de
nunți și botezuri, în spații deschise, cu participarea persoanelor până la capacitatea
maximă a spațiului și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare
persoană, dacă toți participanții sunt persoanele vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.
25. Se propune menținerea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri
pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri
europene, cu participarea unui număr de maximum 150 de persoane în interior
și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2
mp pentru fiecare persoană, purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor
de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată
la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
26. În condițiile pct. 25 se propune permiterea organizării de cursuri de instruire
și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea
proiectelor finanțate din fonduri europene cu un număr de participanți mai mare
de 150 de persoane în interior și mai mare de 200 de persoane în exterior, cu
asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare.
27. Se propune menținerea organizării de conferințe cu un număr de maximum
150 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare
persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate
publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile
în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
28. În condițiile pct. 27 se permite organizarea de conferințe cu un număr de
participanți mai mare de 150 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafețe
de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare.
29. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice
instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în
aer liber, sub supravegherea unui medic epidemiolog.
30. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice din
domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare
acreditate în România, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp
pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.
31. Se propune menținerea organizării de mitinguri și demonstrații cu un număr
de participanți de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor
măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către
toți participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și
asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe
perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
32. Se propune menținerea permisiunii de desfășurare a activităților de
prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot
participa cel mult 20 de persoane.
33. Se propune menținerea interdicției de circulație a persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei fără restricții, în toate localitățile în care incidența cumulată la
14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de
locuitori, în intervalul orar 2000-0500
, pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică.
Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată la 14 zile scade
sub 3,5 la 1.000 de locuitori.
34. Se propune menținerea interdicției de circulație a persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei fără restricții, în toate localitățile în care incidența cumulată la
14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, în intervalul orar 2000-0500
, pe
întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de
incidență cumulată la 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare
măsura prevăzută la pct. 33.
35. Se propune exceptarea de la interdicțiile prevăzute la pct. 33 și 34 a
deplasărilor efectuate pentru următoarele motive:
a) în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de
desfășurare a activității profesionale şi înapoi;
b) pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la
distanță, precum şi pentru achiziționarea de medicamente;
c) în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele
efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi
care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dezabilități ori deces al unui membru de
familie.
36. Se propune ca la verificarea motivului deplasării în interes profesional,
prevăzut la pct. 35 lit. a), persoanele să prezinte, la cererea personalului 
autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator
ori o declarație pe propria răspundere.
37. Se propune ca la verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut
la pct. 35 lit. b)-d), persoanele să prezinte, la cererea personalului autorităților
abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
38. Se propune ca să se poată institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12
din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
în situații de risc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și completările
ulterioare.
39. Se propune menținerea competenței Comitetului Național pentru Situații de
Urgență de a adopta măsuri de suspendare a zborurilor efectuate de operatorii
economici din aviație spre și dinspre țările cu risc epidemiologic ridicat, care au fost
stabilite prin hotărâre a Comitetul Național pentru Situații de Urgență la propunerea
Institutul Național de Sănătate Publică.
40. Se propune ca să fie exceptate de la prevederile pct. 39 următoarele
categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la
solicitarea unei autorități publice din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea
operatorilor economici stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;
h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini,
din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al
autorității competente din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul
Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor
Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3
la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul
Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării
sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020)
1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România,
cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul
de destinație.
41. Se propune menținerea interdicției efectuării transportului rutier de
persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate,
potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau
pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.
42. Se propune menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a
următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
43.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.
43.2 la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța;
c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
43. Se propune ca programul cu publicul al operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor
alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și
cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase să fie permis doar în
intervalul orar 0500-0200 cu participarea publicului până la capacitatea maximă a
spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori în condițiile stabilite prin ordin al
ministrului sănătății şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.
44. Se propune ca activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora să
se desfășoare până la capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar
0500-0200, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru persoanele cazate în
cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de
3/1.000 de locuitori la 14 zile, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății
şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.
45. Se propune ca măsurile prevăzute la pct. 43-44 să se aplice şi operatorilor
economici care desfășoară activități în spațiile publice care au un acoperiș, plafon
sau tavan şi care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora
sau de caracterul temporar sau permanent.
46. Se propune ca în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți
la pct. 43 și 44 este restricționată sau închisă, să fie permisă prepararea hranei și
comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu
se consumă în spațiile respective.
47. Se propune ca prepararea, comercializarea și consumul produselor
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice să fie permise în spațiile special
destinate cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun
al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului și al
președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor.
48. Se propune ca desfășurarea activității în baruri, cluburi și discoteci să fie
permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul
orar 0500-0200 în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare.
49. Se propune ca, în localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai
mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 la 1.000 de locuitori,
operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii
închise şi/sau deschise, publice şi/sau private să îşi organizeze şi să desfăşoare
activitatea în intervalul orar 0500-1800 pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică.
Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de
locuitori.
50. Se propune ca, în localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai
mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, operatorii economici care desfășoară activităţi de
comerţ/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, 
să își organizeze şi să desfășoare activitatea în intervalul orar 0500-1800 pe întreaga
durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade
sub 7 la 1.000 de locuitori și se aplică măsura stabilită la pct. 50.
51. Se propune ca prin excepție de la prevederile pct. 49 și 50, în intervalul orar
1800-0500 operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu
activitate de livrare la domiciliu.
52. Se propune ca prin excepție de la prevederile pct. 49 și 50, în intervalul orar
1800-0500 unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de
livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier
de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de
muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
53. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu
respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor
comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și
protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru
personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor
la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile
stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului
sănătății și al ministrului afacerilor interne.
54. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu
respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor
comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor
de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau
punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și
modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează
în domeniul transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.
55. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu
respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor
de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de
transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de
conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor
și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite
prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății
și al ministrului afacerilor interne.
56. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu
respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de
transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport
persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de
conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor
și personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite
prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
57. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să
se desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului 
transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
interne.
58. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici în spații închise
în domeniul sălilor de sport și/sau fitness să fie permisă până la capacitatea
maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de 7 mp
pentru fiecare persoană.
59. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici în spații închise
în domeniul sălilor de sport/fitness, să fie permisă fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14
zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori cu
asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană.
60. Se propune suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în
spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, în localitățile în care incidența
cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori.
61. Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc să fie permisă până la capacitatea maximă a spațiului
în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică
sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000
de locuitori.
62. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice,
operatorii economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să
asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea
obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în
condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
interne.
63. Se propune menținerea obligației ca activitatea la nivelul cabinetelor
stomatologice și unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile
stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
64. Se propune menținerea obligației operatorilor economici care desfășoară
activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de
cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de
a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
economiei, antreprenoriatului şi turismului și al ministrului sănătății, în baza căruia
își pot desfășura activitatea.
65. Se propune menținerea obligației operatorilor economici care desfășoară
activități de jocuri de noroc de a respecta orarul de lucru cu publicul și restricțiile
stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la
propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt
contagioase pe teritoriul României sau a comitetului județean/al municipiului
București pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile
administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a
virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV2.
66. Se propune menținerea activității cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare fără a depăși 70% din
capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14
zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea
incidenței de 3/1.000 de locuitori.
67. Se propune menținerea obligației operatorilor economici care desfășoară
activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor
de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
68. Se propune menținerea obligației operatorilor economici care desfășoară
activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin
ordinul ministrului sănătății.
69. Se propune ca desfășurarea activității operatorilor economici care
administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise să fie permisă fără a
depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-
24,00.
70. Se propune ca desfășurarea activității operatorilor economici care
administrează săli de jocuri să fie permisă fără a depăși 70% din capacitatea
maximă a spațiului și doar în intervalul orar 5,00-24,00 în județele/localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă
toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
71. Se propune menținerea obligației ca activitatea în creșe și after-school-uri,
să se desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al
ministrului educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului
sănătății.
72. Se propune permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a
activităților didactice și a altor activități specifice precum și organizarea și
desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile
respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației
și al ministrului sănătății.
73. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un
interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să
fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru
elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se
asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de
carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de
bază.
74. Se propune ca activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a celor volante, a
târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de
piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, să se
desfășoare în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului
sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.
75. Se propune menținerea obligației de organizare a programului de lucru în
regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toți angajatorii la care specificul
activității permite această desfășurare a muncii.
76. În vederea evitării aglomerării transportului public, în situaţia în care nu se
poate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, se
propune menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru de către
angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale,
indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome,
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este
deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu 
un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât personalul să fie împărţit în grupe
care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.
77. Se propune ca organizarea activității la locul de muncă, să fie realizată cu
respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente în ceea ce privește
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, pentru asigurarea
securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, ținând cont și de gradul de vaccinare
al angajaților de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva
virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare precum și de numărul de angajați aflați
în intervalul de 180 de zile de la data testului pozitiv, pentru salariații care au fost
confirmați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-COV-2, care dețin și prezintă
angajatorului adeverință eliberată de medicul de familie.
78. Prin incidenţa cumulată la 14 zile se înţelege incidenţa cumulată a cazurilor
calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi şi a 3-a zi, anterioare datei
în care aceasta se realizează, prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor
cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, comunicată comitetului
judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către Direcţia pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a
săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de către Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale judeţene
este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui
nou set de date actualizate şi se transmite şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
79. Se propune ca realizarea constatării încadrării în limitele de incidență
cumulată a cazurilor la 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în
prezenta hotărâre să se realizese în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin
hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă
pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând
a fi reevaluate la finalul acesteia.
80. Se propune ca direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti să calculeze zilnic, pentru fiecare localitate din zona de
competenţă, incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile, astfel cum este calculată
potrivit dispozițiilor pct.78, şi să prezinte comitetului judeţean/al municipiului
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data
constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.
81. Se propune ca zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou
confirmate, gestionate în aplicația „corona-forms”, Serviciul de Telecomunicații
Speciale să prezinte automat, la ora 10:00, pe platforma „alerte.ms.ro” rezultatul
calculului ratei de incidență conform formulei de la pct. 78.
82. Se propune menținerea exceptării de la obligativitatea purtării măștii de
protecție la locurile de muncă în spații închise unde își desfășoară activitatea maxim
10 persoane, cu condiția ca acestea să fie vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și
cu asigurarea unei distanțe de 1 metru între ele, iar în zonele respective nu este
permis accesul publicului sau a altor lucrători, rămânând obligatorie în toate spațiile
închise comune.