Evaluarea activităţii desfăşurate de Jandarmeria Alba, în 2018

Misiunile executate de Jandarmeria Alba au crescut cu 2,73 % faţă de anul 2017, cea mai importantă creştere – 146,56% – fiind înregistrată în cazul misiunilor de asigurare a ordinii publice.

Luni, 7 ianuarie, s-a desfăşurat evaluarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “Avram Iancu” Alba în anul 2018.

La prezentare au participat domnul inginer Dănuţ-Emil Hălălai, prefectul Judeţului Alba, şi a domnului colonel Gheorghe-Marian Brâncoveanu, împuternicit Adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române

Activitatea a fost condusă de către domnul colonel Marius-Claudiu Giurea, Inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Avram Iancu” Alba şi a evidenţiat rezultatele obţinute, greutăţile întâmpinate şi modul de rezolvare a acestora, conturând totodată şi principalele direcţii de acţiune pentru anul 2019.

Evenimentul a avut loc la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Alba, sala 100, în prezenţa cadrelor inspectoratului precum şi a invitaţilor din partea altor componente a Sistemului Naţional de Ordine şi Siguranţă Publică.

Anul 2018 a reprezentat pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba o perioadă încărcată din punct de vedere operativ, determinată de dinamica accentuată a fenomenelor sociale ce au avut loc în zona de responsabilitate, care a presupus o preocupare permanentă de eficientizare a activităţilor şi misiunilor destinate creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor şi creşterii încrederii acestora în acţiunile efectivelor inspectoratului.

Pe linia asigurării ordinii publice, obiectivul principal l-a constituit realizarea climatului de ordine şi siguranţă pe timpul desfăşurării manifestărilor şi adunărilor publice organizate în zona de competenţă precum şi prevenirea escaladării unor stări de tensiune şi transformarea acestora în acte de violenţă cu impact în spaţiul public.

Astfel, au fost organizate 1901 misiuni de asigurare a ordinii publice cu 146,56% mai multe faţă de anul precedent, când au fost organizate 771 misiuni.

Unele misiuni de asigurare a ordinii publice au fost au presupus un efort suplimentar pentru organizarea şi executarea lor din care exemplificăm manifestările de protest din municipiul Alba Iulia, Ziua Naţională a României, „Târgul de Fete” de pe Muntele Găina precum şi manifestările cultural artistice din Alba Iulia, Sebeş şi Blaj, la care am solicitat sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureş.

În anul 2018 efectivele inspectoratului nu au fost nevoite să intervină pentru restabilirea ordinii publice de mare amploare.

Protejarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, funcţionarea normală a instituţiilor statului, a normelor de conduită civică, a celorlalte valori supreme precum şi avutul public şi privat au reprezentat obiectivul propus pentru menţinerea ordinii publice în zona de responsabilitate.

Organizarea activităţilor curente în sistem integrat s-a făcut în baza Planului unic de ordine si siguranţa publică, constituirea dispozitivelor făcându-se în cadrul şedinţelor de cooperare organizate periodic la nivelul I.P.J. Alba.

În ce priveşte executarea misiunilor în cooperare sau colaborare cu diverse instituţii, putem aprecia faptul că la nivel teritorial unitatea noastră este apreciată ca o instituţie credibilă şi capabilă să rezolve în timp oportun solicitările autorităţilor şi ale cetăţenilor, existând o foarte bună cooperare cu I.P.J. Alba dar şi cu celelalte structuri ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I. din zona de responsabilitate şi o colaborare eficientă cu organele administraţiei publice locale.

Un alt obiectiv important l-a constituit pregătirea structurilor specializate şi asigurarea operativităţii pentru restabilirea ordinii publice în zona de responsabilitate a inspectoratului.

Atât la nivelul unităţii cât şi la subunităţile dislocate au funcţionat permanent echipe de intervenţie care au răspuns operativ solicitărilor cetăţenilor, pentru rezolvarea diferitelor probleme pe linia ordinii publice, marea majoritate fiind pentru aplanarea unor scandaluri sau conflicte de mică amploare.

Astfel, pe parcursul anului, au fost executate un număr de 554 de acţiuni de intervenţie, la care s-a intervenit cu un umăr de 1762 jandarmi.

Pe linia executării misiunilor de asigurare a pazei şi protecţiei instituţionale, misiuni care ocupă o pondere importantă în activitatea instituţiei, s-a avut în vedere cunoaşterea şi aplicarea actelor normative incidente în materie şi gestionarea eficientă şi oportună a problematicii acestui gen de misiuni, având în vedere atât situaţia operativă existentă în zona de responsabilitate, cât şi dinamica adoptării şi intrării în vigoare a unor noi reglementări legale.

Pe timpul executării misiunilor specifice, efectivele unităţii au constatat 106 infracţiuni, cu 16% mai multe faţă de anul trecut când au fost constatate un număr de 89 infracţiuni şi au aplicat un număr de 729 contravenţii.

În ceea ce priveşte domeniul silvic, pe parcursul anului 2018, au fost constatate 14 infracţiuni şi s-au aplicat un număr de 43 contravenţii, în valoare de 28.000 lei, fiind confiscaţi 22,24 mc masă lemnoasă.

În unanimitate s-a admis că activitatea inspectoratului a fost una pozitivă, cu multiple realizări şi rezultate pozitive atât în domeniul operativ cât şi a celui de suport contribuind astfel, alături de celelalte instituţii abilitate, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, la consolidarea climatului de ordine şi siguranţă publică, la prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional, la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului pe raza judeţului Alba.

Articolul precedentPlata indemnizațiilor de handicap se transferă la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Alba
Articolul următorProprietarii de câini periculoşi verificaţi de poliţiştii din Alba

Comments are closed.