Conducerea Curţii de Apel Alba Iulia îşi exprimă susţinerea faţă de protestul iniţiat astăzi, 18.12.2019, de către colegii grefieri din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia.

De asemenea, subliniază îngrijorarea judecătorilor instanţei cu privire la demersul legislativ de eliminare totală a pensiilor de serviciu ale magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate, care, în aprecierea noastră, poate afecta însăşi independenţa sistemului judiciar.

Importanţa, complexitatea şi dificultatea mandatului public de îndeplinire a actului de justiţie de către judecători, cu contribuţia esenţială a grefierilor, sunt de natură a justifica menţinerea statutului actual al personalului din justiţie.