În 2019 și 2020, Primăria Municipiului Blaj a semnat contracte de finanțare europeană în valoare de 61.430.891,02 lei (12.723.310 euro), ceea ce reprezintă bugetul propriu de investiții al municipiului Blaj pentru o perioadă de 7 ani. Concret, investițiile din fonduri europene se ridică la valoarea de 3.071 lei (600 euro) per locuitor, conform ultimului recensământ efectuat pe raza municipiului Blaj, fiind unul dintre cele mai mari raporturi din țară, din punct de vedere statistic.

Toate programele europene derulate pe raza municipiului Blaj sunt implementate de aparatul propriu al Primăriei Blaj, pe fiecare domeniu de activitate, administrația locală blăjeană reușind astfel să evite externalizarea acestor servicii și implicit cheltuielile suplimentare care ar fi rezultat din derularea contractelor semnate.

„Este o strategie normală pentru o comunitate de nivelul nostru, în care principalele investiții sunt realizate din fonduri europene, acolo unde domeniul se pliază pe strategia de dezvoltare a municipiului Blaj. În acest fel, reușim să orientăm fondurile proprii și celelalte atrase către alte investiții necesare în municipiul Blaj. Consider că este o îmbinare perfectă pentru dezvoltarea comunității noastre, atragerea de fonduri europene fiind încă un avantaj al faptului că România se află în Uniunea Europeană. Este singura cale posibilă în drumul nostru spre orașul european pe care ni-l dorim”, declară primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

În acest moment, Primăria Blaj derulează opt proiecte pe fonduri europene, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Centru:

1. Îmbunătățirea calității vieții în municipiul Blaj – Axa 13, în valoare de 28.791.973,92 lei, an de finalizare 2023: Proiectul are în vedere modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere – sistem rutier și trotuare cu dale – în cele mai aglomerate cartiere de locuințe colective din municipiul Blaj, Eroilor, Gării și Andrei Mureșianu, construirea străzilor și a rețelei de canalizare din noul cartier din zona Lacului Chereteu, precum și construirea, în centrul orașului, a unei Biblioteci Municipale ultramoderne (foto).

2. Extindere Ambulatoriu Spital Blaj, în valoare de 10.700.750 lei, an finalizare 2021: Extinderea Ambulatoriului Spitalului Municipal Blaj se va realiza pe orizontală, cu o clădire nouă, similară celei existente și alipită clădirii spitalului.

3. Reabilitare Școlilor Gimnaziale Veza și Ciufud, în valoare de 6.246.548,10 lei, an de finalizare 2021: La școala gimnazială din Ciufud se vor realiza inclusiv lucrări de extindere cu încă un etaj a construcției, iar clădirea va fi complet modernizată la cele mai înalte standarde, în timp ce la școala din Veza vor fi realizate ample lucrări de modernizare, care vizează ridicarea performanțelor funcționale ale clădirii.

4. Amenajare Parc Veza, în valoare de 4.175.741, 56 lei, an de finalizare 2020: Proiectul vizează modernizarea a circa 9.000 mp și crearea unei zone publice de agrement și recreere în cartierul Veza. Vor fi construite și amenajate: o fântână arteziană, grupuri sanitare, alei, skatepark, mobilier specific pentru parc, spații verzi complet reamenajate, aparate de iluminat și supraveghere, sistem de irigații automatizat, racorduri la toate utilitățile necesare.

5. Reabilitare Creșă strada Eroilor, în valoare de 2.794.503, 14 lei, an de finalizare 2021: Noua creșă va funcționa în locul fostei grădinițe de pe strada Eroilor. La finalul lucrărilor, Blajul va avea una dintre cele mai moderne creșe din țară. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă schimbarea destinației unei clădiri din grădiniță în creșă prin lucrări de extindere, reabilitare și dotarea adecvată necesităților învățământului antepreșcolar.

6. Administrație publică eficientă și participativă (POCA III), în valoare de 3.427.098,02 lei, an de finalizare 2020: Proiectul are ca obiective planificarea strategică și implementarea de măsuri care vizează adaptarea structurii administrative existente, optimizarea proceselor orientate către cetațeni, precum și înființarea și utilizarea centrului de inovare și imaginație civică, pentru creșterea transparenței decizionale și simplificarea procedurilor oferite cetățenilor municipiului Blaj.

7. „Bunicii comunității”, în valoare de 2.669.517,97 lei, an de finalizare 2023: Proiectul are ca obiective înființarea și dezvoltarea unui Centru de zi pentru furnizarea de servicii sociale primare și specializate unui număr de 65 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj, înființarea unui Serviciului mobil de acordare a hranei – masă pe roți pentru un număr de 45 de persoane vârstnice și înființarea și dezvoltarea Serviciului de asistență comunitară, care va deservi un număr de 55 de persoane vârstnice domiciliate în Blaj.

8. Administrație publică eficientă (POCA II), în valoare de 2.624.758,31 lei, an de finalizare 2021: Obiectivul general al proiectului este simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrației și creșterea calității serviciilor oferite pentru cetățeni de către administrația publică locală a Municipiului Blaj.