Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul viceprimarului comunei Avram Iancu.

CRISTEA CRISTIAN TRAIAN, Viceprimar al Comunei Avram Iancu, Județul Alba
INCOMPATIBILITATE
În perioada 23 iunie 2016 – 19 august 2020, a deținut și exercitat simultan atât funcția de Viceprimar al comunei Avram Iancu, cât și funcția de administrator în cadrul unei societăți comerciale.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

Persoana evaluată a fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. 
 
 
Persoana menționată a încălcat următoarele prevederi legale:
 
–          art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, (…) este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: (…) d) funcția de (…) administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (…); 
 
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.
 
 

Sursa: Realitatea de Alba