Pentru preîntâmpinarea producerii unor incendii în perioada sezonului rece, pompierii recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri de prevenire: 

– Lucrările de întreținere, revizii și reparații la instalațiile și aparatele electrice se execută numai de către personal calificat și autorizat; 
– Aparatele electrice sub tensiune trebuie supravegheate permanent și nu se vor lăsa la îndemâna copiilor; 
– Verificați, curățați și reparați, sobele și coșurile de fum; 
– Izolați termic coșurile de fum față de elementele combustibile ale acoperișului (grinzi, astereală etc). 

 Se interzice! 

– Utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecție cu defecțiuni sau improvizații;
 – Suprasolicitarea rețelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori; 
– Nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reșou, radiator și altele asemenea;
 – Amplasarea produselor, materialelor și substanțelor combustibile în apropierea surselor de căldură; 
– Utilizarea reșourilor, aparatelor de călcat, aerotermelor electrice improvizate și fără asigurarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul sau încăperea respectivă; 
– Folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau neizolate corespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor.