Modificările codului fiscal ajung pe masa Guvernului – Ce taxe cresc, cum se vor impozita IMM-urile, ce deduceri se acordă

Modificările codului fiscal ajung pe masa Guvernului. Este ședință la ora 10.00, la Palatul Victoria. PROIECTUL DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri fiscale se află pe masa miniștrilor, în primă lectură.

 

Modificările codului fiscal vor fi discutate, miercuri, în ședința de Guvern. Miniștri vor analiza ultimele detalii ale ordonanței, urmând a fi supusă aprobării.

Ministerul Finanţelor a publicat luni noaptea proiectul de modificare a Codului Fiscal, care prevede, printre altele, creşterea impozitului pe dividende de la 5% la 8%, scăderea pragului veniturilor până la care o companie este considerată microîntreprindere, creşterea la 9% a TVA pentru băuturile băuturilor nealcoolice care conţin adaos de zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizate şi majorarea accizelor pentru ţigarete.

În ceea ce priveşte impozitarea microîntreprinderilor, proiectul propune reducerea plafonului veniturilor obţinute în anul precedent, de la un milion de euro la 500.000 euro, dar şi instituirea condiţiei ca microîntreprinderea să aibă cel puţin un salariat. În prezent, cotele de impunere sunt diferenţiate la microîntreprinderi în funcţie de numărul de salariaţi, fiind aplicabilă o cotă de 1% în cazul în care microîntreprinderea are cel puţin un salariat şi o cotă de 3% dacă microîntreprinderea nu are salariaţi. În condiţiile în care, conform noului proiect, microîntreprinderile vor fi obligate să aibă cel puţin un salariat, se elimină cota de impozitare de 3%.

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 6 iulie 2022

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
 3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice
 

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri fiscale

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru proiectele care se finanţează din cadrul Componentei C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare, Investiţia 4. Proiecte transfrontaliere şi multinaţionale – Procesoare cu consum redus de energie şi cipuri semiconductoare, finanţate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind Sprijinul pentru implementarea Proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 februarie 2022
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 17 noiembrie 2021 şi la Paris la 21 aprilie 2022 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a bunului ,,Pasaj superior km 6+645 Bucureşti – Roşiori” aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR\”\” – S.A. – Sucursala Regională CF Bucureşti, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime ” S.A. Constanţa, precum şi modificarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa, ca urmare a finalizării unor lucrări de investiţii
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900”, sector Centura Nord km 0+000- km 52 + 770, Lot 2 km 20+000 – km 39+000
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Ştei”, aferent Etapei I – Centura Beiuş
 

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare pasaj pietonal subteran – intersecţie DN 1 cu strada Telecabinei (Buşteni)”, precum şi aprobarea listei imobilului proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare pasaj pietonal subteran – intersecţie DN 1 cu strada Telecabinei (Buşteni)”

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta ocolitoare a Municipiului-Arad-Est”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire Ştei- Beiuş”, judeţul Bihor

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea anexei nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

 

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională ,,Apele Române”, ca urmare a dublei înregistrări

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi a codului de clasificaţie, precum şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Administraţia Naţională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentrua probarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru sistematic, a actualizării legislaţiei specifice şi a reevaluării

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventor ale unui imobil aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unei suprafeţe de teren din administrarea Penitenciarului Oradea din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a obiectivului de investiţii „Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) – Autostrada 3 (Biharia)”

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind drepturile de transport ale poliţiştilor de penitenciare, ale cursanţilor instituţiilor de învăţământ proprii pentru formarea poliţiştilor de penitenciare şi ale personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional ,,Arcul de Triumf\”\” Bucureşti, precum şi declararea lui ca bun de interes public naţional

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declararea ca bunuri de interes public naţional, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor terenuri aflate în domeniul public al statului

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire Complex sportiv – localitatea Unirea, Str. Aerodromului nr. 33, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud”

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2022, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Olt, Argeş, Prahova, Iaşi, Constanţa şi Brăila, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafeţe de 0,6549 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării programelor naţionale Afaceri interne pentru perioada 2021-2027

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor cu nr. MF 34318 şi 144698, a schimbării denumirii imobilului cu nr. MF 144698, precum şi pentru trecerea unor părţi din acestea, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea şi Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rechemarea unui consul general

30.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea menţinerii valabilităţii Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1233/2000, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, şi Societatea Naţională a Petrolului „Petrom” S.A. Bucureşti şi Compania „ELF Aquitaine”, pe de altă parte, ca urmare a schimbării structurii acţionariatului cu drept de control asupra ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, în calitate de titular actual al acordului de concesiune, împreună cu OMV Petrom S.A.

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării în România a Seminarului anual al Asociaţiei Internaţionale a Justiţiei Militare(I.A.M.J.), în perioada 11-14 iulie 2022, Bucureşti şi Sinaia

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de amendare a Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei, semnat la Amman, la 17 iunie 2019
 3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a conţinutului Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) pentru perioada 2021-2027, precum şi aprobarea semnării şi transmiterea Acordului referitor la conţinutul DANUBE Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) şi confirmarea cofinanţării naţionale
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului de colaborare în domeniul învăţământului superior şi al cercetării academice între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice din Palestina 2022 – 2025
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea preluării grupului de lucru interministerial constituit în vederea analizării problemelor legate de apele reziduale, în coodonarea Departamentului pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene – din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, redenumirea acestuia, extinderea atribuţiilor şi componenţei sale în vederea asigurării abordării integrate a finanţărilor pentru sectorul apă canal
 6. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Autoritatea pentru Securitate Nucleară din Republica Franceză (ASN) privind schimbul de informații şi cooperarea privind aspectele de reglementare în domeniul nuclear
 7. NOTE
 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Eforie, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transferul unui imobil din domeniul public al Oraşului Eforie în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa
 
 
Articolul precedentPreședintele ne lasă „în bună rânduială” când pleacă la NATO
Articolul următorNoul regulament de funcţionare a şcolilor – elevii NU mai pot fi exmatriculaţi. Modificări importante

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.