1.211 noi drepturi de practică pentru experți și verificatori de proiecte au fost acordate după cele două sesiuni de examene organizate de Ministerul Dezvoltării, în lunile decembrie 2021 și iulie 2022, anunță ministrul Cseke Attila, care adaugă: acestea se alătură celor 3.256 de drepturi de practică existente anterior în domeniul calității în construcții.

Doar în sesiunea din luna iulie, au fost obținute 512 noi drepturi de practică, în urma publicării rezultatelor obținute de către candidații care au susținut examenele de atestare tehnico-profesională, anunță ministrul dezvoltării, Cseke Attila: ”au fost obținute 420 de drepturi de practică în profesia de verificator de proiecte și 92 în profesia de expert tehnic.”

Dacă, până acum, în baza de date a MDLPA, erau înregistrate 136 de drepturi de practică în instalații electrice, în urma examenelor din această lună, avem în total 240 de drepturi de practică (un număr aproape dublu față de câți erau până acum), a precizat ministrul.

Astfel, numărul total al drepturilor de practică pentru verificatori de proiecte în toate specialitățile va crește de la 2.886 (câți erau până la organizarea sesiunii din iulie) la 3.306, iar cel al drepturilor de practică pentru experți tehnici crește de la 1.026 la 1.118.

Examenele au fost organizate cu sprijinul facultăților de profil din Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Timișoara, care au asigurat spațiile necesare desfășurării susținerii examenelor și au desemnat câte cinci membri pentru fiecare comisie regională de examinare. De asemenea, la solicitarea Ministerului Dezvoltării, a răspuns și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, desemnând personal pentru activitățile administrative.

Procesul administrativ a fost considerabil îmbunătățit, ca urmare a implementării unui sistem electronic de înscriere, care a permis, pe de o parte, comunicarea în timp real cu candidații și, pe de altă parte, reducerea timpilor necesari pentru centralizarea și publicarea informațiilor privind înscrierea candidaților, repartizarea acestora în centrele regionale de examinare, definirea nevoilor privind spațiile. ”A fost prima sesiune organizată fără a utiliza drept instrument dosarul cu șină”, a precizat ministrul dezvoltării.