Încet, încet toamna își intră în drepturi iar odată cu scăderea temperaturilor pe timp de noapte și dimineața este necesară folosirea mijloacelor de încălzire.

Pentru evitarea unor situaţii neplăcute și pentru a fi în siguranță în căminul propriu, pompierii vin in sprijinul cetăţenilor cu următoarele măsuri de prevenire:

–    Coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie;
–    În podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile ;
–    Coşurile de fum trebuie izolate termic faţă de elementele combustibile ale acoperişului (grinzi, astereală şi alte asemenea).
–    Se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile.
–    Asigurați, cel puțin o dată pe an, obligatoriu înaintea începerii sezonului rece, controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire, în vederea înlăturării defecțiunilor și asigurării funcționării la parametri normali; 
–    Se interzice folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate; 
–    Nu utilizați aparate electrice cu defecțiuni sau improvizații.
–    Lucrările de întreţinere, revizii şi reparaţii la instalaţiile şi aparatele  electrice se execută numai de către personal calificat şi autorizat;
–     Siguranţele electrice arse se înlocuiesc numai cu altele calibrate, cu aceleaşi caracteristici tehnice;
–    Aparatele electrice sub tensiune trebuie supravegheate permanent şi nu se lasă la îndemâna copiilor;
Respectând aceste recomandări, vă puteţi proteja viața şi bunurile.