Înscrieri deschise pentru proiecte culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, pentru anul 2023

Ministerul Culturii a anunțat marți, 29 noiembrie 2022, faptul că alocă suma de 500.000 lei pentru sprijinirea derulării proiectelor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, pentru anul 2023, în contextul zilei de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naţionale.

Pentru a putea beneficia de finanţare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale, cu excepţia instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Culturii;
 • desfășoară proiecte culturale, potrivit actelor constitutive;
 • a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare;
 • nu are datorii la bugetul de stat și la bugetul local.

Nu au dreptul să participe în cadrul selecţiei, solicitanţii aflaţi în următoarele situaţii:

 • sunt în incapacitate de plată;
 • au conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive.

Valoarea maximă a sprijinului financiar pe proiect acordat de Ministerul Culturii este de 50.000 lei.

Solicitările se transmit la Registratura Ministerului Culturii până la data de 16 decembrie 2022, orele 14.30. Cererile de finanţare nerambursabilă depuse trebuie să fie însoţite de următoarele documente în copie, certificate „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină, astfel:

 • Cererea de finanţare nerambursabilă pentru oferte culturale (se completează prin descărcarea sau accesarea formularului tipizat de pe site-ul oficial al Ministerului Culturii – www.cultura.ro ) (Anexa 1 la prezentele Norme);
 • Hotărârea judecătorească de înfiinţare/autorizare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul, cu toate modificările şi completările ulterioare (în cazul instituţiilor publice, actul normativ de înfiinţare);
 • Act constitutiv, statut şi acte doveditoare ale sediului (contract de comodat/ de închiriere etc) şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele adiţionale, după caz;
 • Certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare);
 • Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF, în termen de valabilitate;
 • Certificat de atestare fiscală eliberat  de administraţia publică locală, în termen de valabilitate;
 • Codul de identificare fiscală – CIF/CUI;
 • Declaraţie privind calificarea sprijinului financiar nerambursabil acordat conform Legii 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale, raportată la prevederile ajutorului de minimis (Anexa nr. 6  la prezentele Norme).

Pentru a putea participa la sesiunea de selecție, proiectele culturale se vor desfăşura exclusiv în perioada 15 – 31 ianuarie 2023.

Articolul precedentConsiliul European a adoptat actul legislativ privind reziliența operațională digitală
Articolul următorRecord de vizitatori de Ziua Națională a României la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.