S.C. APA CTTA S.A. ALBA este în curs de implementare a proiectului major ’Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020”. Proiectul are o valoare de 114.079.588 euro (fără TVA) și este cofinanțat de Uniunea Europeană, Guvernul României, Autoritățile locale beneficiare și Operatorul regional.

Pentru susținerea contribuției proprii de 12.035.397 euro (fără TVA) a Operatorului regional, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA și toate Consiliile locale membre ale asociației au aprobat o strategie de tarifare care prevede o creștere graduală a prețului apei și a tarifului de canalizare până în anul 2022.

Începând cu data de 1 ianuarie 2020 prețul apei potabile va fi de 3,82 lei/mc. (plus TVA 9%), iar tariful la canalizare va fi de 3,63 lei/mc. (plus TVA 9%), în conformitate cu Decizia ANRSC nr. 254 / 26.11.2019.