Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Alba Iulia, partener în două proiecte Erasmus+

Două proiecte de parteneriat KA229 Erasmus+ vor fi derulate, în perioada 2018-2020, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă din Alba Iulia.

În perioada 22-26 octombrie 2018, un grup de trei cadre didactice ale instituţiei, Cîmpean Teodora – profesor coordonator proiect România, Cristian Daniela – profesor-educator şi consilier educativ, alături de Enyedi Anca, profesor-educator, au participat la prima reuniune din cadrul proiectului KA229 „Raising Aspirations for Social Inclusion” (RASI), derulată în Seinajoki, Finlanda şi care a constat într-un curs de pregătire având ca temă „Every student is everybody’s student”.

Parteneri în acest proiect sunt:

Seinajoen lyseo, Finlanda – coordonator proiect

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia – România

O.D.P.F. Istituto Santachiara – Italia

Hietaniemi Friskoleforening – Suedia

Southend YMCA Community School – Marea Britanie.

Proiectul „Raising Aspirations for Social Inclusion”(RASI) este implementat pentru a facilita integrarea elevilor cu CES în societate prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale care le sunt oferite.

Obiectivul principal este schimbul de bune practici în procesul de predare la elevii cu CES, urmând a se dezvolta, testa şi evalua metode, activităţi şi strategii inovatoare de stimulare a participării elevilor atât în viaţa şcolară, cât şi în cea socială, prevenind abandonul şcolar şi discriminarea.

De asemenea, se urmăreşte creşterea calităţii predării şi îmbunătăţirea motivaţiei şcolare a elevilor prin creşterea stimei de sine şi ajutându-i să experimenteze succesul într-un mediu şcolar unde accentul se pune cel mai adesea pe aptitudinile academice, în detrimentul creativităţii, de exemplu.

Participarea la acest proiect va avea efecte pozitive pe termen lung asupra fiecărei şcoli şi a culturii acesteia.

Profesorii vor fi încurajaţi să împărtăşească idei, să compare experienţele lor transnaţionale şi să integreze bunele practici şi metode în activităţile zilnice.

Fiecare şcoală parteneră a format o echipă de proiect care include echipa managerială, coordonatorul şi alţi profesori sau experţi în predarea la clase cu elevi cu CES.

Aceste echipe gestionează toate activităţile, alegând patru domenii / chestiuni specifice pe care ar dori să le îmbunătăţească în cadrul propriei organizaţii în timpul proiectului, pe parcursul a şase mobilităţi de formare a personalului didactic, pe o perioadă de doi ani.

În fiecare mobilitate se va discuta conţinutul problemelor alese şi vor fi prezenţi reprezentanţi aleşi din fiecare şcoală parteneră.

În cadrul acestei prime întâlniri dintre instituţiile partenere, au fost definite rolurile şi sarcinile fiecărui partener în cadrul proiectului, a fost discutat planul de activitate şi au fost dezvoltate proceduri de evaluare, de diseminare şi valorizare a rezultatelor proiectului.

Astfel, ne menţinem speranţa că, în ciuda dificultăţilor, viitorul tinerilor va fi bun şi proiectul nostru va promova egalitatea în şcolile europene şi în societatea viitoare. Rezultatele sunt difuzate în şcolile participante, în reţeaua locală, în reţelele regionale, naţionale şi internaţionale ale fiecărei şcoli.” – a declarat reprezentanta instituţiei.

Cel de-al doilea proiect, KA229 Erasmus+ – Learn to learn easier (Portugalia-coordonator, Ungaria şi România- parteneri proiect) este un proiect orientat pe metodă, care nu doar descrie problemele obiceiurilor de învăţare în rândul elevilor, ci caută cauze şi analizează legăturile dintre metodele de predare şi dificultăţile elevilor.

Obiectivele proiectului sunt: conceperea şi dezvoltarea de noi materiale şi metode pentru a îmbunătăţi succesul procesului de învăţare personală.

Aceasta sporeşte motivaţia elevilor şi face ca învăţarea să fie mai atractivă datorită unor abordări pedagogice alternative nonformale bazate pe auto-reflecţia elevilor, conştiinţa de sine şi stima de sine.

Pe parcursul proiectului, partenerii dezvoltă şi încearcă o metodologie inovatoare, care implică şi alţi participanţi externi ai progresului învăţării, formând contextul educaţional ca un fel de societate deschisă, diminuând decalajul dintre structurile sociale ale vieţii reale şi contextul şcolar – pentru a ajuta elevii care provin din medii social-economice dezavantajate să depăşească dificultăţile generale şi obişnuite de învăţare; pentru a stabili un mediu şcolar mai familiar, pentru a îmbunătăţi practicile de învăţare şi pentru a creşte motivaţia procesului de învăţare.

În Ungaria, la finele lunii noiembrie, va avea loc, prima mobilitate din cadrul acestui proiect.

Atât elevi, cât şi profesori din cele trei instituţii partenere vor participa la această primă întâlnire.

Articolul precedentCupa Unirii şi Memorialul Mihail Breaz vor deschide festivalul international de şah de la Alba Iulia
Articolul următorCampanie de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor