La Alba Iulia au fost organizate recent două sesiuni în cadrul acestei campanii, la care au participat absolvenţi ai unor cursuri de calificare, organizate tot prin proiectul Alba Iulia 360.

Experţii responsabili cu organizarea şi derularea sesiunilor au adus în prim plan exemple şi speţe despre cele mai întâlnite forme de discriminare pe piaţa muncii din România, dar au prezentat şi căile de acţiune pentru combaterea discriminării, instituţiile cărora se pot adresa cei în cauză etc.

Sesiunile s-au bucurat de interes, iar gradul de interactivitate a fost unul ridicat.

Campania este derulată de experţii Asociației pentru Dezvoltare și Incluziune Socială-ADIS şi BPI, parteneri în cadrul proiectului Alba Iulia 360.

În derulare este şi campania dedicată educaţiei, care are loc în şcoli din Alba Iulia în care învaţă şi copii din comunităţile ţintă ale proiectului.

Atelierele sunt organizate de către Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială-ADIS.

Cu ajutorul unor materiale vizuale atractive, şcolarii sunt provocaţi să identifice diferite stereotipuri și prejudecăţi, comportamente generate de acestea şi să le analizeze în relaţie cu factori de discriminare precum: culoarea părului, culoarea tenului, apartenenţa etnică sau comportamentul diferit al colegilor.

În campanie vor fi implicaţi şi părinţi ai elevilor, dar şi profesori.

Alte două campanii ce vor fi organizate prin proiect vizează: conştientizarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, respectiv drepturile şi responsabilităţile pacientului în relaţia medic-pacient.