Au început înscrierile copiilor la grădiniţele din judeţul Alba.

În perioada 6 – 17 mai 2019 are loc reînscrierea copiilor care frecventează grădiniţa în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2019-2020, iar din 20 mai 2019 va începe înscrierea in grupa mică a copiilor. Pentru asigurarea transparenţei procesului de înscriere şi reînscriere, fiecare unitate de învăţământ cu nivel preşcolar va afişa la vedere, pentru toţi cei interesaţi, capacitatea instituţiei , numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019 – 2020 pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare, criteriile generale şi specifice pentru înscrierea copiilor şi numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic.

Unităţile de învăţământ preşcolar particular vor afişa şi informaţii privind statutul grădiniţei, dacă este autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată ARACIP.

„Rugăm părinţii să-şi înscrie copiii în grădiniţe începând cu vârsta de 3 ani, vârsta minimă prevăzută de lege, astfel încât fiecare copil să parcurgă integral toate etapele procesului de învăţământ. Împreună cu doamnele educatoare, îi aşteptăm cu mare drag pe copilaşi în grădiniţe. Aşa cum ştim, aici se pun bazele educaţiei copilului, educaţie care va fi continuată apoi la şcoală. Educaţia timpurie este fundamentală în dezvoltarea copiilor noştri deoarece este perioada când copiii învaţă rapid. Dacă neglijăm acest proces, va fi dificil să recuperăm aceste pierderi mai târziu„, a declarat prof. Eugenia Marcela Dărămuş, inspector şcolar general.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se realizează în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă. Orarele reînscrierilor şi respectiv al înscrierilor vor fi stabilite de conducerea unităţii de învăţământ şi vor fi afişate, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există.

Pentru înscrierea copilului sunt necesare următoarele documente: certificatul de naştere al copilului (original şi copie); cartea de identitate a solicitantului (original şi copie); adeverinţă de salariat pentru părinţi sau tutore; hotărârea de divorţ, acolo unde este cazul; documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi acolo unde este cazul cele specifice.

În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învăţământ preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate succesiv criteriile de departajare generale şi criterii de departajare specifice în conformitate cu Nota M.E.N. nr. 30367/11.04.2019.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele: existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi); existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă; existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinţi este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil astfel: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menţionate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii şi în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menţionate.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ cu grupe de preşcolari, sunt aprobate de Consiliul de Administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba, până în data de 18 mai 2019.

Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învăţământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/ validării- cererii tip de înscriere. Acestea nu pot fi discriminatorii şi nu pot include existenţa unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere în învăţământul preşcolar. Unităţile de învăţământ care nu mai au locuri disponibile după prima etapă nu pot primi cereri tip de înscriere pentru etapa a doua.

Articolul precedentPregătiri pentru „Noaptea Muzeelor”. Măsuri adresate reprezentanților instituţiilor participante la eveniment de ISU Alba
Articolul următorIncendiu la un atelier auto din Alba Iulia. Un scurt circuit electric la un pas să provoace o tragedie

Comments are closed.