Inspectorii ITM Alba au găsit o persoană în situație de muncă nedeclarată, au dat amenzi de 32.500 de lei și au descoperit și alte nereguli după controale la zeci de angajatori din județ, în perioada 15-19 mai 2023.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost controlate 39 de unități, cu un număr total de 1.518 salariați. Au fost constatate 106 deficienție și aplicate 8 sancțiuni, dintre care:

 • 4 avertismente
 • 4 amenzi în valoare de 29.000 de lei (din care o amendă de 20.000 de lei pentru o persoană depistată în lucru fără forme legale de angajare)

Principalele deficienţe constatate în controale :

 • primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în forma scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
 • nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;
 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 28 de unități, fiind constatate 61 de deficiențe.

Inspectorii au sancționat 27 de angajatori cu:

 • 60 de avertismente
 • o amendă în valoare de 3.500 de lei

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Sursa: Realitatea de Alba