Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2023, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămânal, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 09.01.-13.01.2023, în  activitatea de control:

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 48 

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 2007

                  Din care – femei : 1240                                             

Număr deficienţe constatate:    128

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :7

                              -din care:          –   5 avertismente;

                                                       –   2 amenzi in valoare de 15.300 lei;                                      

Principalele deficienţe constatate în controale :

 

 • neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă;
 • nu a fost eliberată adeverinta de vechime la încetarea activitatii;
 • nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
 • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • dosarele personale nu conțin actele necesare angajării;

 

      În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:   21

Număr deficienţe constatate:  32

Număr de măsuri dispuse  :     32

Angajatori sancționați:            19

          Nr. sancţiuni aplicate: –    32  din care

                                               –  31  avertismente;

                                                   –     1 amendă de 4.000 lei.

          Nr.evenimente în curs de cercetare :     3

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1

          Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR. 
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Sursa: Realitatea de Alba