Inspectoratul Școlar Județean Alba a centralizat rezultatele înregistrate la Evaluarea Națională ale absolvenților clasei a VIII-a (înainte de contestații), sesiunea 2 – 27 iunie 2020. 

Situația statistică arată că dintre cei 2056 de candidați prezenți la ambele probe,1642 de candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), adică 79,86%  Dintre aceștia, 5 candidați au încheiat examenul cu media generală 10 (zece).

Rata de participare a fost de 2056 candidați prezenți (94,70%), dintr-un total de 2171 elevi înscriși.

La proba de Limba și literatura română au obținut note peste sau egale cu 5 (cinci) 1827 de  candidați (88,64%) din totalul celor 2061 care au susținut proba, iar 13 candidați au fost notați cu 10 (zece). 

La proba de Matematică, 1414  candidați (68.67%)  din cei 2059 prezenți au note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 32 de candidați au obținut nota 10 (zece). 

La proba de limba și literatura maternă, 53 de candidați (din 56 prezenți) au obținut note mai mari sau egale cu 5. 

Un elev a fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă, lucrarea acestuia fiind notată cu 1.

Contestațiile pot fi depuse în cursul acestei zile, în intervalul orar 16:00 – 19:00 și miercuri, 30 iunie, în intervalul orar 8:00 – 12:00. Acestea pot fi depuse/transmise și prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 4 iulie.

În acest context, precizăm că rezultatele elevilor au fost publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Media generală de admitere, care se calculează considerând 80% media de la evaluarea națională și respectiv 20% media ponderală a anilor de gimnaziu, urmează să fie afișată după finalizarea contestațiilor.

Sursa: Realitatea de Alba