muncă

În perioada 27 – 31 august, echipele de inspectori de muncă au fost însoţite în teren de către cadrele Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Alba, într-o acțiune privind identificarea şi sancţionarea „muncii la negru”.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost controlate 28 de firme, cu 699 de salariați.

În urma acestor verificări s-au găsit 4 persoane depistate cu “muncă nedeclarată” și au fost date 5 avertismente și o amendă în valoare de 40 000 lei.

Principalele deficienţe stabilite în controale:
  • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
  • angajatorul nu face dovada comunicării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului în cauză;
  • neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
  • neacordarea repausului săptămânal;
  • neevidenţierea corectă a timpului lucrat;
  • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu este completat la zi ori nu a fost transmis în termenul prevăzut de lege.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 25 de firme.

Inspectorii au constatat 38 de nereguli, în urma cărora au aplicat 16 sancțiuni din care trei amenzi în valoare de 12.000 lei și au dat 13 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementări din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.