Consiliul Local al municipiului Sebeș este convocat pe data de 29.10.2018, de la ora 14.00, la şedinţa ordinară a lunii octombrie.

Ședinţa va avea loc la Colegiul Național Lucian Blaga Sebeș, în sala festivă.

Ordinea de zi a ședinței din data: 29 octombrie
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  contractelor de închiriere pentru chiriașii din blocurile  ANL 12AB – cartier – Valea Frumoasei .

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Sebeș. jud. Alba.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului domeniului public al Municipiului Sebeș, ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi: Abatorului și Spicului, Municipiul Sebeș”.
Proiect: iniţiator  primar
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 al HCL nr. 127/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului situat în Lancrăm înscris în CF 76111 – nr. topo. 76111/27 parcela nr. 27 din folosinţa d-nei Monescu Maria- Mihaela  în folosinţa d-lui Popa Ilie- Ovidiu.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: intravilanul Municipiului Sebeș, strada Tipografilor, nr. 4, jud. Alba.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H. C. L. număr 5/2018 privind aprobarea calendarului de activităţi cultural-educative ce se vor desfăşura în cursul anului 2018.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  introducerii  în inventarul domeniului  public al Municipiului Sebeș  a imobilului teren  în suprafață  de 1264 mp, înscris în CF  85828 Sebeș, nr. cad.85828.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeş, ca urmare a identificarii in teren a doua constructii edificate pe Teren Stadion Petresti.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local  pe anul 2018,introducerea  de investiții noi și redistribuirea unor sume între obiective de investiții în Programul de investiții publice pe obiective de investiții,pe surse de finanțare pe anul 2018 și estimări  pe 2019 – 2021.

Proiect: iniţiator  primar

 1. Proiect de hotărâre privind acordul  Consiliului Local Sebeș pentru efectuarea lucrărilor de plantare a 100 de arbori, pe aliniamentul stradal aferent străzii Mihail Kogălniceanu.

Proiect: iniţiator  primar