Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud va avea loc joi, 28 februarie 2019, începând cu ora 14:00, în Sala Ion I.C. Brătianu a Primăriei municipiului Aiud.

Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se acordă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren pentru asociații și fundații, pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre scutirea de plată a taxei pe clădire şi a taxei pe teren pentru ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA FILIALA ALBA pe anul 2019.

3. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru ASOCIAȚIA CASA NĂDEJDEI AIUD pentru anul 2019.

4. Proiect de hotărâre cu privire la scutirea de la plată a taxei pe clădire şi a taxei teren pentru ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV DOJOKAN pe anul 2019.

5. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru FUNDAŢIA HOPE&HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA pe anul 2019.

6. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a taxei pe clădire şi a taxei pe teren pentru FUNDAŢIA INTER-ART AIUD pe anul 2019.

7. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a impozitului pe clădire şi a taxei pe teren pentru SOCIETATEA FILANTROPICĂ „KRISTENT CENTER” pentru anul 2019.

8. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a taxei pe clădire şi a taxei pe teren pentru „ASOCIAŢIA MARIA AGAPIA” pentru anul 2019.

9. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren pentru CASA DE TIP FAMILIAL VILLA KUNTERBUNT pentru anul 2019.

10. Proiect de hotărâre privind scutirea de plată a impozitului pe clădire și a impozitului pe teren pentru ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA pentru anul 2019.

11. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 17D la HCL nr.102 din 26.04.2018 de aprobare a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 în Municipiul Aiud.

12. Proiect de hotărâre privind retragerea autorizaţiei de transport și autorizației de taxi PFA SAVU MARIUS ADRIAN.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiţii “Modernizare alee acces Parc municipal și trotuar str. Transilvaniei.

14. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea evenimentului „Sărbătoarea Primăverii”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Gyomaendrőd (Ungaria) a unei delegaţii a Municipiului Aiud, în perioada 26 – 28 aprilie 2019, la Festivalul Cașului și a Brânzei, ediția XXI.

16. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizația pentru anul 2019 la Asociaţia Municipiilor din România.

17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentaţiei de identificare, înscriere construcție și întabulare Baza sportivă Ciumbrud.

18. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unor terenuri, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin.(2) din HCL nr.82 din 22 martie 2018 privind stabilirea componenței Comisiei de închiriere prin licitație publică cu strigare a locurilor de vânzare din zona agroalimentară, destinate producătorilor agricoli persoane fizice.

Iniţiator: Viceprimar Lőrincz Helga

20. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba-Iulia și a unui Acord de parteneriat între Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud și Serviciul Public de Asistenţă Socială Cugir.

21. Proiect de hotărâre privind înființarea și organizarea Echipei mobile pentru intervenția de urgentă in cazurile de violență domestică.

22. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud şi furnizorul acreditat Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Aiud.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local subordonat Consiliului Local Aiud.

24. Proiect de hotărâre privind schimbarea titularului contractului de concesiune nr. 1/01.07.1994 ce are ca obiect imobilul teren cu suprafața de 2.074 m2 , din S.C COM STEJARUL S.R.L în S.C SICOM PRODUCT S.R.L.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei A la HCL 78/2011, astfel cum a fost completată prin HCL 75/2018, privind amplasamentele punctelor de colectare selectivă a deșeurilor din Municipiul Aiud și localitățile componente și aparținătoare.

26. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentaţiei tehnice de parcelare, a Raportului de evaluare și aprobarea concesionării prin licitație publică a lotului 1 din imobilul teren situat administrativ în str. Tudor Vladimirescu – zona IAS.

27. Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a calificativului de evaluare pentru anul 2018, Sefului Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor.

28. Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a calificativului de evaluare pentru anul 2018, Directorului Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud.

29. Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a calificativului de evaluare pentru anul 2018, Secretarului Municipiului Aiud, conform art. 62^3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 188/1999.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractual, prin act adițional, al unor contracte de închiriere terenuri și spații.

31. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de valorificarea a masei lemnoase ce rezultă din lucrările de întreținere a digului de protecție împotriva inundațiilor amplasat în spatele fostei întreprinderi SC Metalurgica SA Aiud.