Ca urmare a încetării mandatului domnului dr. Martin Ioan, prin ordinul preşedintelui Autorităţii Naţional Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 306/2019 la conducerea Direcţia Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor Alba a fost numită începând cu data de 17.01.2019 doamna dr. Barb Daniela Ştefania.

Cu o experienţă profesională de peste 32 de ani, doamna Barb Daniela Ştefania a exercitat până la data preluării mandatului de director executiv, functia de şef Serviciu Control Oficial Siguranţa Alimentelor.

Aceasta a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara, promoţia 1986, s-a angajat în cadrul instituţiei în anul 1989.

Doamna dr. Barb Daniela Ştefania a deţinut în perioada 1990-1998 funcţia de responsabil în cadrul compartimentului de diagnostic, secţia virusologie la Laboratorul Sanitar Veterinar Alba.

În perioada 1998-2005 a deţinut funcţia de şef Serviciu Laborator şi funcţia de director executiv adjunct la Direcţia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Alba.

În perioada 2005-2015 a desfăşurat activitate în cadrul companiei SC Albalact SA, în funcţia de Şef serviciu asigurarea calităţii produselor.

În perioada 2015-2019 a deţinut funcţia de şef Serviciu Control Oficial Siguranţa Alimentelor în cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor Alba.