Reprezentanții Consiliului Local și ai Primăriei Alba Iulia condamnă reacțiile Instituției Prefectului Alba după ce au fost atacate în instanță mai multe Hotărâri de Consiliu. În opinia municipalității, Prefectura Alba confirmă o interpretare excesivă a legislației, periclitând prin aceste măsuri asigurarea serviciului public de transport de persoane.

Prefectura Alba a atacat în fața Instanței de Contencios Administrativ, la Tribunalul Alba, hotărârile de Consiliu Local 343 si 436/2018, invocând presupuse motive de nelegalitate. În viziunea prefecturii, eroarea semnalată prin această acțiune nu constă în motive de fond, ci se conturează pe neîndeplinirea cvorumului de 2/3 din numărul consilierilor locali în funcție,  fiind adoptată cu o majoritate de 13 voturi. Ca urmare a plângerii prealabile prin care s-a solicitat revocarea HCL 343/2018, Consiliul Local Alba Iulia a adoptat HCL 436, prin care s-a modificat și s-a completat HCL 343/2018.

De asemenea, prin HCL 384/2018 s-a aprobat suplimentarea contribuției municipiului Alba Iulia la Asociația Intercomunitară De Transport Local pentru anul 2018. În preambulul acestei hotărâri s-a invocat și HCL 343/2018, aflată pe rolul instanței *nu la data adoptării) în curs de soluționare. Instituția Prefectului a solicitat prin procedură prealabilă, din nou, revocarea HCL 384, pretextând motivul utilizării în preambul a unei hotărâri suspendată de drept. Consiliul Local a constatat necesitatea menținerii acestei hotărâri pe temeiul efectelor produse prin adoptarea ei.

Nu în ultimul rând, prefectura a demarat atacarea în contencios administrativ solicitând anularea și a HCL 505/2018, prin care s-a aprobat contribuția municipiului Alba Iulia la AIDA TL, pe anul 2019. Acest lucru s-a făcut fără a uza de procedura plângerii prealabile.

În situația dată, având în vedere că HCL 505/2018 este suspendată de drept, administrația publică poate întâmpina dificultăți în respectarea angajamentelor contractuale, determinând prin aceasta suportarea de prejudicii ulterioare, cu impact asupra bugetului local.

”Am suficientă experiență, nu doar politică, încât să văd clar în această acțiune a prefecturii, o temă de casă primită  și făcută prost, cu consecințe în defavoarea albaiulienilor.. O măsură radicală, pregătită minuțios dinainte, suflată acum de praf și scoasă din sertarul “ apolitic” al prefecturii. Ce mă doare cel mai tare e că toată povestea asta îi implică, de fapt pe albaiulienii, fie ei elevi, studenți, pensionari sau oameni activi, care beneficiază în fiecare zi de serviciile de transport local. Știe toată lumea că orice proces în justiție, indiferent de cât de realist sau fantezist precum acesta, e motivul de la care a pornit, durează săptămâni, poate chiar luni,. Și există riscul ca transportul local să fie chiar blocat, cât timp soluția instanței nu e condiționată de calendar. Iar albaiulienii n-au nicio vină!”,  a precizat Paul Voicu, viceprimar Alba Iulia.

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia susține că a respectat legislația în domeniu, precum și hotărârile Adunării Generale ale AIDA TL, asociație care exercită în numele unităților administrative din componență atribuțiile prevăzute de lege, în speță transportul public local de persoane.