În evidențele AJOFM Alba erau înregistrați la sfârșitul lunii decembrie 2018, 5657 șomeri (din care 2535 femei), rata șomajului fiind de 3,36%.

Din totalul persoanelor înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, 1825 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 3832 erau șomeri neindemnizați.

3595 șomeri provin din mediul rural și 2062 sunt din mediul urban.

Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

< 25 ani: 881

între 25-29: 341

între 30-39: 1008

între 40-49: 1509

între 50-55: 966

peste 55 ani: 952

Șomerii cu studii gimnaziale şi cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Alba (69,48%).

Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 25,03 % din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 5,49%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:

  • 1577 persoane foarte greu ocupabile
  • 3503 greu ocupabile
  • 392 mediu ocupabile
  • 185 sunt persoane ușor ocupabile

Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.