Lansarea Platformei PRO-INSERT, prima platformă cu locuri de muncă pentru absolvenți, a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a avut loc astăzi, 22 octombrie.

Angajatorii pot să încarce locurile de muncă destinate absolvenților de învățământ superior, disponibile în organizațiile pe care le reprezintă, în prima platformă cu locuri de muncă pentru absolvenți lansată de Universitate.

Locurile de muncă disponibile vor putea fi înregistrate utilizând link-ul http://absolvent.uab.ro/inregistrareAngajatori.php .

În funcție de solicitările angajatorilor referitoare la profilul candidatului, anunțul va fi recepționat prin email doar de către absolvenți ai programelor de studii menționate.

Platforma PRO-INSERT a fost initiată și dezvoltată prin proiectul „Mecanisme și instrumente de corelare a ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (PRO-INSERT)”, Contract CNFIS-FDI-2017-0592, Manager de proiect: Conf.univ.dr. Larisa Dragolea.