Prin intermediul AJOFM Alba, în anul 2018 au fost încadrate în muncă 6227 persoane, dintre care 2774 femei, ca urmare a implementării Programului de Ocupare a Forţei de Muncă.

2345 au peste 45 de ani, 1909 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 1441 au între 25 şi 35 de ani, iar 532 sunt tineri sub 25 de ani (110 tineri NEET).

Din totalul persoanelor încadrate în muncă, 3220 provin din mediul urban, iar 3007 persoane sunt din mediul rural.

Cele mai multe persoane au studii liceale (1957), urmate de cele cu studii profesionale (1755).

Numărul celor cu studii gimnaziale este de 1888, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 627.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Alba, 286 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în anul 2018, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 16.056 persoane.” – au declarat reprezentanții AJOFM Alba.