În cadrul ședinței Consiliului Județean Alba, din data de 20 aprilie, consilierii județeni vor vota proiectul privind un acord de reglementare a relațiilor din membrii, pentru elaborarea studiului de fezabilitate și elaborarea proiectului tehnic al proiectului „Modernizare DN14B + Poduri, peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel”.

În cadrul PROTOCOLUI DE COLABORARE încheiat pentru pregătirea obiectivului de investiţii „Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC si elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul „Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuş şi CF M300 Crăciunel) (+creşterea siguranţei)”, CNAIR are calitate de titular al dreptului de implementare, denumit Partener 1, iar cele cinci unităţi administrativ teritoriale au calitate de Implementator, denumite împreună Partener 2, scrie Unirea.

În vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecăruia la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin, este necesar aprobarea încheierii unui ACORD DE REGLEMENTARE a relaţiilor dintre membrii Partener 2 ce le revin în implementarea activităţilor aferente pregătirii proiectului „Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC si elaborare Proiect Tehnic pentru „Modernizare DN 14 B + Poduri (peste CF M200-Teiuş şi CF M300 Crăciunel) (+creşterea siguranţei)”.
În luna ianuarie 2022 a fost încheiat un Parteneriatul între UAT- judeţul Alba prin Consiliul judeţean Alba, UAT – municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj, UAT -oraşul Teiuş prin Consiliul local al oraşului Teiuş, UAT- comuna Mihalţ prin Consiliul local al comunei Mihalţ şi UAT- Crăciunelu de Jos prin Consiliul local al comunei Crăciunelu de Jos cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR – în vederea implementării în comun a proiectului: „Modernizare DN14 B+ poduri (peste CF M200-Teiuş şi CF M300 Crăciunel) (+creşterea siguranţei)”.

Scopul proiectului „Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC şi elaborare Proiect Tehnic pentru „Modernizare DN 14 B + Poduri(peste CF M200-Teiuş şi CF M300 Crăciunel) (+creşterea siguranţei)” este acela de a elabora documentaţia tehnico – economică aferenta obiectivului de investiţii de infrastructură rutieră de interes local/judeţean, ce urmează a fi depus spre finanţare în perioada de programare 2021-2027 şi anume: „Modernizare DN 14 B + Poduri(peste CF M200-Teiuş şi CF M300 Crăciunel) (+creşterea siguranţei)”.

Sursa: Realitatea de Alba