Primăria Alba Iulia lansează în consultare publică  Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019.

 

                      Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios – Direcția juridică, administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, informează publicul interesat cu privire la elaborarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019.

                        Etapa de consultare a cetățenilor se desfăşoară în perioada 27.05.2021 – 12.07.2021.

                     Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiectul de hotărâre,  se pot  depune în scris specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la care se face referire, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură. sau în format electronic pe adresa de e-mail:  [email protected]  în perioada: 28.06.2021-12.07.2021,ora.16.00.

                     Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia sau pe site-ul instituției www.apulum.ro, secțiunea Consultare publică.

                     Dezbaterea publică, va avea loc în data de 13.07.2021, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, ora 12.00

Sursa: Realitatea de Alba