Toți cei ce iubesc istoria neamului românesc sunt invitați vineri, 5 octombrie 2018, începând cu orele 13:00 la Colegiul Național ,,Lucian Blaga” din Sebeș pentru a lua parte la Simpozionul ,,Unirea cea de jos, 1918 și comunitățile locale”.

Vor conferenția cu acest prilej prof.univ.dr. Doru Radosav din Cluj Napoca și conf.univ.dr. Ionuț Costea, director adjunct la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj Napoca.

Prof. Nicolae Afrapt face un nou cadou locuitorilor din zona Văii Sebeșului prin lansarea unei cărți intitulată ,,Românii de pe Valea Sebeșului din tranșeele Marelui Război la Mărita Adunare de la Alba Iulia”.

Cartea, un adevărat document istoric, aduce în paginile ei mărturii inedite despre contribuția comunităților locale de pe Valea Sebeșului în tranșeele Marelui Război ca și participarea delegațiilor locale la Marea Adunare de la Alba Iulia.

Alături de aceste mărturii, profesorul Nicolae Afrapt descrie în paginile cărții monumentele eroilor din întreg arealul zonei Sebeș, subliniind jertfa poporului pentru unitatea și integritatea teritoriului locuit de români.