Marți a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă a proiectului „Extindere, reabilitare și modernizare infrastructură serviciul social “Centrul de zi pentru vârstnici” Alba Iulia”.

Peste 2 milioane de lei se vor investi pentru creșterea și diversificarea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru 1.200 de persoane vârstnice, un grup vulnerabil al cetățenilor din Municipiului Alba Iulia.

Fondurile nerambursabile necesare pentru realizarea proiectului sunt alocate din bugetul regional al POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 8.3 A.

Grija pentru seniorii orașului e pe același palier de priorități cu crearea de spații de locuit moderne și confortabile pentru sute de familii din oraș.

Prin aceste contract avem o dublă satisfacție: înrolăm unul dintre cele mai bune proiecte sociale locale într-o transformare totală, de la structură până la serviciile de îngrijire oferite și vom stimula interacțiunea socială pentru un plus de 400 de beneficiari.

Adăugați serie de servicii noi, adaptate și garantate de profesioniști: consult medical, kineto, psiholog, sală de gimnastică sau terapie ocupațională.

Pentru seniorii din Alba Iulia, plusăm cu o alternativă de a-și petrece timpul mai mult decât pe fotoliu, în parc sau la televizor.

E un loc cu o identitate aparte, în care timpul se transformă în unul de cea mai bună calitate.

E un exemplu cât se poate de concret al orientării administrației locale spre albaiulieni, cu rezultate concrete și imediate”, a declarat Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia.

Proiectul are o valoare totală de 2,64 milioane lei, din care 2.21 milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă alocată pentru realizarea activităților, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (aproximativ: 490 mii euro).

Un număr de 9.540 persoane cu vârste între 55-64 de ani, sunt luați în considerare ca potențiali beneficiari indirecți ai proiectului, însă grupul țintă este format din persoanele vârstnice cu reședință în Alba Iulia, ale căror nevoi pot fi acoperite prin activitățile derulate în cadrul Centrului de Zi.

Principalii beneficiari ai centrului sunt cei 800 de beneficiari vârstnici cu vârsta de peste 65 de ani, înregistrați în cadrul Centrului de zi, în prezent.

Dintre aceștia, un număr de 170 de vârstnici pot fi considerați beneficiari activi întrucât activează constant și beneficiază de cel puţin un serviciu în cadrul centrului.

Din bugetul proiectului se vor realiza lucrări de extindere cu 85 de mp a infrastructurii serviciului social “Centrul de zi pentru vârstnici” Alba Iulia, în suprafața actuală de 545 mp.

Tot din bugetul proiectului se vor realiza lucrări de reabilitare și modernizare a acestuia prin dotarea cu echipamente, instalații și mobilier adaptate nevoilor persoanelor vârstnice și crearea unui serviciu nou de kinetoterapie în cadrul Centrului, serviciu care va fi disponibil începând cu anul 2020.

Se vor mai achiziționa echipamente pentru dotarea cabinetului psihologic, a bucătăriei, a vestiarelor și a cabinetului medical, corpuri de bibliotecă și aparate de aer condiționat, mobilier pentru sala de jocuri și pentru sala de terapie ocupațională.

În România, durata medie de viață a crescut semnificativ în ultimii 60 de ani, speranța de viață la naștere crescând cu aproximativ 14 ani pentru femei și 10 ani pentru bărbați.

Starea de sănătate actuală a populației tinere și de vârstă mijlocie din România, precum și calitatea serviciilor medicale, influențează în mod hotărâtor felul în care va evolua speranța de viață, dizabilitatea sau dependența și va duce la creșterea nevoii de îngrijiri de lungă durată, fiind necesară dezvoltarea unor servicii sociale care să răspundă acestor provocări socio-demografice.

Astfel se justifică acest proiect de creștere a capacității administrative a centrului de zi pentru vârstnici din Alba Iulia prin care se previne marginalizarea și susține includerea comunitară a persoanelor vârstnice din municipiu”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

În medie, 30 de persoane pe zi beneficiază de serviciile centrului de zi pentru persoane vârstnice aceștia petrecând în medie aproximativ 4 ore/zi la sediul centrului.

La nivelul municipiului, pentru participarea la activitățile centrului, respectiv pentru a beneficia de serviciile oferite în cadrul acestuia pot fi luați în considerare un număr total de 7.128 persoane cu vârstă peste 65 de ani.

De menționat faptul ca în Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Alba Iulia pot fi admise și persoane care au împlinit vârsta de 55 ani și ale căror nevoi pot fi soluționate prin activitățile derulate, cu aprobarea directorului Direcției de Asistență Socială (DAS).

Tot printre beneficiarii proiectului se numără și angajații centrului care își vor desfășura activitatea într-un spațiu extins, renovat și dotat la standarde europene, precum și familiile vârstnicilor beneficiari.