O componentă importantă a proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“, este cea dedicată educaţiei.

Proiectul, derulat de Municipiul Alba Iulia, printr-un parteneriat solid cu șase organizații, vizează trei comunităţi marginalizate ale oraşului: „Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente), „Goldiş” (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16,  cu 201 apartamente locuite); și „Pâclişa” (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare).

Un număr de 75 elevi de gimnaziu din comunităţile amintite mai sus vor urma gratuit programe de tip „Şcoală după Şcoală”.

Elevii vor fi pregătiți suplimentar la Limba română, Matematică, Engleză, TIC, pentru a obţine rezultate şcolare mai bune.

Amintim câteva dintre activităţile didactice în care vor fi implicaţi: dezvoltarea capacităţilior de exprimare scrisă, orală şi de receptare a celor două tipuri de mesaje; dezvoltarea motivaţiei pentru învăţarea şi aplicarea matematicii în contexte variate; însuşirea principiilor de bază pentru utilizarea aplicaţiilor de navigare web; participarea la munca în echipă şi asumarea rolurilor în cadrul grupurilor; conservarea şi protejarea resurselor naturale.

Activităţile sunt derulate la Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ din Alba Iulia, partener în proiect, de către profesori care activează în cadrul acestei instituţii de învăţământ.

Pentru elevi se va asigura şi transportul dus-întors, tot în regim de gratuitate.

Fiecare elev participant la programul „Şcoală după Şcoală” va primi şi câte o subvenţie de 1.800 de lei pe an, pe o perioadă de doi ani.

Pachetul de măsuri are ca scop, pe termen mediu și lung, reducerea abanadonului școlar, creșterea nivelului educational la nivel local, prin urmare reducerea ratei șomajului pentru tinerii absolvenți. Se înțelege de la sine că o pregătire mai bună și orientată către cerințele pieței municii duce la o dezvoltare economică și socială locală durabilă.

Serviciile furnizate de experții proiectului sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin de sfera socială, profesională, medicală, educațională, juridică etc. Altfel spus, vor avea ca scop creşterea accesului la educaţie, servicii medicale şi sociale, piaţa muncii, la  asistenţă juridică pentru reglementarea actelor, la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, respectiv susţinerea antreprenoriatului.

Experții vor implica grupul țintă în proiect în așa fel, încât să conștientizeze importanța participării la activitățile integrate amintite. În acest sens, serviciile vor fi adaptate nevoilor reale, vor fi individualizate, atractive și în acord cu nevoile fiecărei persoane. Sunt doar câteva dintre pârghiile folosite pentru determinarea comunității să devină activă în rezolvarea problemelor sale.„, au declarat reprezentanții proiectului.