Situație incredibilă la Consiliul Județean Alba, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor  a blocat licitația pentru stabilirea unui operator pe groapa de gunoi de la Galda de Jos. 

Ilegalități grosolane au fost stabilite în urma contestațiilor făcute de doi și dintre cei trei participanți la procedura de licitație Aceștia au suspectat  modul în care  specialiștii din CJ alba au declarat câștigătoare firma Eco Sud .

”Admite în parte contestațiile formulate de SC Eco Bihor SRL și SC Polaris Mediu SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă UAT Județul Alba în ceea ce privește evaluarea ofertei depusă de SC Eco Sud SA. Pe cale de consecință, admite în parte cererile de intervenție formulate de SC Eco Sud SA, în ceea ce privește modalitatea de evaluare a ofertelor depuse de SC Eco Bihor SRL și de asocierea SC Polaris Mediu SRL – SC Polaris M Holding SRL, anulează raportul procedurii și actele subsecvente și obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei depusă de SC Eco Sud SA cu respectarea prevederilor legale și a celor reținute în motivare în termen de 15 zile” – se arată în documentul CNSC

Din documentele oficiale reiese , clar că licitația a fost pregătită pentru firma câștigătoare, mai ales că în timpul procedurii de analiză,  au fost schimbate intenționat listele de oferte.
 ”Procedând la compararea tarifelor din anexa 1 la formularul de ofertă depus în propunerea financiară cu cele din anexa 1 depusă prin răspunsul numărul 1972/04.07.2019, Consiliul constată că, prin modul permisiv de evaluare a ofertei intervenientului constând în modificarea elementelor de cost și mutarea acestora între activități, autoritatea contractantă a permis ECO SUD SA să își modifice, de exemplu, tariful 2 (activitatea de sortare pentru care s-a alocat 25% din punctajul aferent criteriului de atribuire de la 1.251,50 lel/tonă cât a fost în oferta inițială la 274.799,08 lei, asigurându-i astfel profitabilitatea acestei activități pe durata de derulare contractului de concesiune. Față de cele mai sus menționate, Consiliul nu mai analizează restul practicilor sesizate cu privire la modalitatea nelegală de evaluare a ofertelor, atâta vreme cât din cauza motivelor antemenționate nu pot fi înlăturate și neconformitățile din ofertele depuse de cei 2 contestatori și nici caracterul superficial și părtinitor al entității contractante în etapa de evaluare ofertei intervenientului.” – scrie documentul

Mai mult decât atât din documente reiese că, Consiliul Județean Alba a inițiat o reală negociere cu firma câștigătoare  privind o modalitate favorabilă de evaluare a ofertei acestuia ,aspect care rezultă din sintagma  : “corectarea tuturor erorilor de calcul în concordanță cu redistribuirea costurilor salariale rezultate în urma includerii celor 4 coloane de costuri salariale alocate pentru calculul”. Practic specialiștii CJ Alba, cer firmei câștigătoare falsificarea documentelor.

Depozitul ecologic de la Galda de Jos este în prezent cea mai mare şi mai modernă investiţie de gen din Transilvania şi în topul primelor 5 de acest gen la nivelul României. Investiția a fost recepționată în urmă cu doi ani, dar nu poate fi pusă în funcțiune din cauza problemelor apărute în procedura de concesionare prin licitație publică.