Joi,  19 septembrie 2019, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba va organiza o întâlnire dedicată contribuabililor pentru a oferi clarificări şi îndrumări referitoare la:

–  Noutăţile legislative fiscale (inclusiv prevederile O.G. nr.6/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale);

– Spaţiul Privat Virtual şi serviciile electronice oferite de către A.N.A.F.

 

Întâlnirea cu contribuabilii va avea loc la sediul A.J.F.P. Alba, str. Primăverii nr.10, etajul 1 (Sala de şedinţe), începând cu ora 12.00. Spațiul Privat Virtual constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice a unui spaţiu virtual, aflat pe serverele ANAF, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor  în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie.

Pentru înregistrare în SPV, accesaţi www.anaf.ro, în sectiunea „Spaţiul Privat Virtual”, rubrica „Înregistare Utilizatori persoane fizice și juridice”  cu ajutorul unui user name și a unei parole; dacă deţineţi deja un certificat digital calificat înregistrat pe site-ul ANAF vă puteţi autentifica în Spaţiul Privat Virtual cu ajutorul acestuia.

Avantajele utilizării SPV: disponibil 24h/24h; uşor de accesat şi nu implică nici un cost; permite comunicarea de documente emise de MFP/ANAF; de asemenea, contribuabilii pot transmite documentele   în SPV : declaratii fiscale, Cerere privind „Situaţia obligatilor de plată la data de…”,Cerere privind „Foaie de vărsământ”; Cerere privind „Situaţia contribuţiilor  de asigurări sociale declarate de către angajatori”, Cerere de eliberare certificat de atestare fiscala, cerere de eliberare a unei adeverinte de venit, cerere de eliberare a certificatului de caziei fiscal, alte documente prevazute de Ordinul ANAF nr .660/2016.

În situația în care nu dispuneti de mijloacele necesare pentru utilizarea serviciilor electronice , în cadrul fiecărei unităti fiscale există câte un calculator destinat conceptului de self-service, cu scopul de a oferi  suport populaţiei în vederea utilizării serviciilor electronice, inclusiv înregistrarea în SPV, cu sprijin din partea funcţionarilor fiscali.

 

Pentru a obţine informaţii suplimentare cu privire la înregistrarea SPV sau orice alte informaţii, contribuabilii se pot adresa la Biroul “Asistenţă contribuabili” al AJFP Alba, tel: 0258 819 825 sau la orice sediu al organelor fiscale, la ghişeele organizate în acest scop; de asemenea, pot apela serviciul de asistenţă Call-Center 031/403.91.60.