În perioada 16-17 mai  2019  în oraşul Trier din Germania a avut loc seminarul cu tema ”Competences of the EPPO (Parchetul European) and Cooperation with National Authorities – Investigating and Prosecuting Offences in Cooperation with the EPPO”, organizat de ERA (Europaische Rechtsacademy), Ministerul de Justiţie din Luxemburg, ECBA (European Criminal Bar Association) şi EJTN (European Justice Training Network), având ca temă funcţionarea viitorului Parchet European şi relaţiile acestuia cu autorităţile naţionale.

Din partea Curţii de Apel Alba Iulia a participat la acest seminar Aurelian Gheorghe  Mocan, vicepreşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia şi judecător în cadrul secţiei penale a instanţei.

Baza legală de funcţionare a acestui parchet este art. 86 din TFUE (Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene) şi Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului privind EPPO, intrat în vigoare la 20 noiembrie 2017.

Potrivit competenţei sale materiale, EPPO va investiga infracţiuni îndreptate împotriva bugetului Uniunii Europene constând în fapte de  fraudă, corupţie şi spălare de bani, cu condiţia ca prejudiciul cauzat bugetului UE să fie de peste 10.000 euro, dar şi fapte de rambursări ilegale de TVA la nivel transfrontalier, cu condiţia ca prejudiciul să fie de peste 10 mil. euro.

EPPO va avea colaborări strânse cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) şi Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST), fără ca atribuţiile acestora să se suprapună, pentru că OLAF desfăşoară investigaţii  administrative, pe când EPPO desfăşoară anchete penale, iar EUROJUST nu are, de asemenea, competenţe investigative penale proprii, ci doar de coordonare a unor anchete penale desfăşurate de autorităţile naţionale.

Până în prezent, 22 de state UE (din cele 28) s-au implicat în această formă de cooperare consolidată în combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii. Activitatea EPPO va debuta până la finele anului 2020. Autorităţile naţionale vor avea mai multe obligaţii care decurg din implementarea legislaţiei (Regulamentul susmenţionat şi Directiva PIF) care constau în respectarea independenţei EPPO, asigurarea unei cooperări loiale cu această instituţie şi punerea la dispoziţia procurorilor europeni a unor condiţii adecvate de lucru şi a mijloacelor necesare desfăşurării anchetelor.

Evenimentul s-a bucurat de participarea unor reputaţi specialişti în drept la nivel european, inclusiv a unor experţi implicaţi în redactarea Regulamentului privind EPPO, care au oferit explicaţii legate de motivele pentru care s-a optat pentru anumite formule de reglementare. În cadrul dezbaterilor s-a admis şi faptul  că în activitatea practică a EPPO pot apărea probleme care nu pot fi anticipate în totalitate la acest moment.

Lucrările seminarului au evidenţiat la modul incontestabil necesitatea înfiinţării şi funcţionării acestui Parchet European, pentru o combatere eficientă a infracţiunilor grave îndreptate împotriva bugetului UE.