Luni, 12 septembrie 2022, Institutul Național de Administrație (INA) a organizat deschiderea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici – 2022, promoția Paul Negulescu. Evenimentul, desfășurat la Cercul Militar Național, a reunit participanții la program, formatori, absolvenți ai seriilor anterioare ale programului.

Au fost adresate mesaje din partea doamnei Simona BUCURA-OPRESCU, președintele Comisiei de administrație publică și amenajarea teritoriului din cadrul Camerei Deputaților, domnului Marin ȚOLE, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației, domnului Vasile-Felix COZMA, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și domnului Alexandru – Mihai GHIGIU, președintele Institutului Național de Administrație. A fost subliniat faptul că administrația publică are nevoie de oameni cu o pregătire de calitate, cu abilități și competențe care să le permită să se adapteze rapid, să găsească soluții, să motiveze echipele cu care lucrează, iar acest lucru este posibil prin participarea la programele de formare organizate de INA, instituție etalon pentru formare.

La programul de formare au fost acceptate 93 de persoane din autoritățile și instituțiile publice din aparatul central și local. Prin participarea la program, vor fi dezvoltate competenţele manageriale și de leadership ale personalului cu funcții publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru gestionarea eficientă și cu maximă eficacitate a resurselor umane, financiare, materiale și informaționale și pentru creșterea performanțelor instituționale.

Programul este structurat pe 9 module de formare, abordând teme ca:  management strategic în administrația publică, controlul și evaluarea performanței în administrația publică, management financiar și bugetar, managementul strategic al programelor și proiectelor, studii prospective și fundamentarea politicilor publice.