În perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019, comisia tehnică din cadrul Asociației Județene de Fotbal Alba, organizează un nou curs de licență C UEFA.

În 29 noiembrie 2018 este data limită de înscriere.

În data de 5 decembrie 2018, de ora 15:00 va avea loc examenul de admitere (proba scrisă și proba practică).

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:
 • Cererea de înscriere (tipizat de la sediul AJF Alba)
 • Copie după actul de identitate sau pașaport;
 • Copie legalizată după Diploma de bacalaureat;
 • Cazier judiciar (originalul);
 • Dovada medicală din care atestă că este sănătos clinic și apt pentru efort fizic (originalul);
 • Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic;
 • 2 fotografii 3/4 (pe suport de hârtie foto și electronic – jpg/png);
 • Taxă de înscriere 300 lei;

Pentru o serie de curs numărul de locuri este de 25.

Pentru cetățenii străini:

– Test de limba română;

– Traducerea legalizată și echivalarea documentelor de studii conform legii nr. 200/2004.

Pentru cetățenii români care au absolvit studiile în alte state:

– Traducere legalizată și echivalarea documentelor de studii conform legii nr. 200/2004.
Instructorii care au Licența C – UEFA expirată, își pot depune tot până la data de 29 noiembrie 2018, dosarele pentru reînnoirea licenței.

Actele necesare:
 • Cardul vechi
 • 1 fotografie (3×2) pe suport de hârtie foto și electronic – jpg/png;
 • Taxa de reînnoire – 100 lei

Toate echipele participante în competițiile organizate de AJF Alba, sunt obligate să aibă antrenori cu minim Licența C – UEFA valabilă, în caz contrar clubul sportiv / asociația sportivă suportând penalitatea corespunzătoare categoriei în care participă echipa!” – au spus cei de la AJF Alba.