Filiala Alba a Asociației Comunelor din România a desfășurat în această săptămână un curs de pregătire pentru secretarii unităților administrativ-teritoriale din zona rurală a județului Alba.

Cursul, denumit „Secretarul unității administrativ-teritoriale, factor de continuitate și de stabilitate în administrația publică locală, precum și de garant al legalității actelor administrative”, s-a desfășurat în comuna Ciugud și a reunit o mare parte dintre secretarii unităților administrativ-teritoriale.

Scopul programului a fost furnizarea de informații actualizate în aplicarea legislației specifice, pe fondul perfecționării profesionale și dezvoltării abilităților în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor specifice personalului din administrația publică locală. De asemenea un obiectiv important al acestor tip de cursuri de formare este evitarea consecințelor neaplicării corespunzătoare a celor mai uzuale acte normative specifice administrației publice locale. Cursul a fost susținut de Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, dar și de reprezentanți ai Instituției Prefectului Alba.

„Secretarul unei comune este extrem de important în activitatea administrativă și de acesta depinde aplicarea corectă a legislației. Dacă ne gândim doar la faptul că secretarul unei unități administrativ – teritorială avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și contrasemnează hotărârile consiliului local, cred că înțelegem cât de important este ca pregătirea profesională a acestuia să fie solidă. ACoR și-a propus să desfășoare astfel de cursuri pentru formarea continuă a funcționarilor publici care lucrează în administrația publică din zona rurală”, a declarat primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, președintele Asociației Comunelor din România – Filiala Alba.

Asociația Comunelor din România a fost înființată în anul 1997, ca o asociație de autorități locale, având ca membri comunele din România. Numărul membrilor A.Co.R. este de 1750 comune, din toate județele României. Asociația acoperă 87% din teritoriul țării și 48% din populație, acționând în teritoriu prin intermediul filialelor județene. Filiala Județeană Alba a Asociației Comunelor din România a fost înființată în anul 2000.