Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, anunță lansarea unei aplicații prin intermediul căreia operațiunile necesare implementării programelor de investiții gestionate de MDLPA vor putea fi derulate și electronic. Aplicația va permite, în prima etapă, gestionarea investițiilor PNDL.

De exemplu, aplicația va permite primăriilor să încarce cererile de plată ale facturilor în aplicație, nemaifiind necesară trimiterea cererilor în format fizic, pe hârtie. ”Este o măsură de simplificare a procedurilor, o debirocratizare a sistemului de finanțări pentru investițiile comunităților locale. Pe viitor vom include și alte programe de investiții în această aplicație”, a subliniat ministrul Cseke Attila.

De aluni, 16 august,  aplicația poate fi accesată de către unitățile administrativ-teritoriale care au în derulare investiții finanțate prin PNDL. Beneficiarii înregistrați vor avea posibilitatea să transmită în format electronic documentele aferente programelor, semnate electronic (prin completarea online a unor formulare electronice), să primească număr de înregistrare și să urmărească stadiul acestora.

În acest sens, beneficiarii programelor de investiții au fost notificați de către MDLPA în vederea înregistrării și utilizării aplicației electronice.