Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 26.08.-30.08.2019,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  22

Numar de salariați ai angajatorilor controlati : 3376

Din care – femei :  372

Număr deficienţe constatate:    21

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” :    1  pers. -1 amenda-20.000 lei;

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  3

 • 2 amenzi în cuantum de 22.000 lei;
 • 1 avertisment;
Principalele deficienţe stabilite în controale: 
 • neplata orelor suplimentare si neacordarea concediilor legale de odihna, anuale;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de munca;
 • neacordarea repausului saptamanal și a sporului aferent;
 • neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
 • contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:    20

Număr deficienţe constatate:    31

Număr de măsuri dispuse  :       31

Angajatori sancționați:     8

Nr. sancţiuni aplicate:      13

             Din care :        –   13 avertismente;                                    

 Nr. evenimente în curs de cercetare: 2      

          Principalele deficienţe stabilite în controale : 

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.