Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2019, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 29.07.- 09.08.2019, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 59
Număr de salariaţi ai angajatorilor controlaţi: 1081
Din care – femei: 327
– Tineri sub 18 ani – 0
Număr deficienţe constatate: 80
Valoarea amenzilor aplicate: 2.100 lei
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor: 8
– 2 amenzi în cuantum de 2100 lei;
– 5 avertismente;

Principalele deficienţe stabilite în controale:

– neplata orelor suplimentare şi neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
– neplata drepturilor salariale la termenul prevăzut în contractul individual de muncă;
– neacordarea repausului săptămânal şi a sporului aferent;
– neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
– contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 48
Număr deficienţe constatate: 78
Număr de măsuri dispuse : 78
Angajatori sancţionaţi: 12
Nr. sancţiuni aplicate: 13
Din care: – 13 avertismente;
Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

Principalele deficienţe stabilite în controale:

– Lipsa fişelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor.
– Lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate.
– Lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
– Organizarea necorespunzătoare a activităţii la nivelul unităţilor, conform noilor reglementări din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
– Lipsa instrucţiunilor proprii de securitate a muncii pentru activităţile desfăşurate.
– Desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic a lucrătorilor.