Primăria comunei Noșlac, județul Alba, își dorește să delege prin concesiune serviciul de iluminat public de pe raza UAT-ului.

Astfel, prin intermediul Serviciului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), instituția a lansat o achiziție în valoare de 120 000 de lei.

Conform datelor estimate de mai sus, media cheltuielilor totale cu operațiunile de mentenanță ale serviciului de iluminat public din Comuna Noslac, este de 61544,47 lei / an inclusiv TVA în prezent, la nivelul Comunei Noslac situația de fapt a gestionării serviciului de iluminat public, se prezintă astfel:

  • Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, care formează sistemul de iluminat public.
  • Infrastructura existentă este întreținută și reparată de către operatori economici
    privați în baza unor contracte de servicii de întreținere și reparații (mentenanță) a iluminatului public, încheiate anual.
  • Sistemul de iluminat public din Comuna Noslac, prezintă caracteristicile detaliate în anexele – centralizator la prezentul Studiu .
  • Posturile de transformare, componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public, instalațiile de legare la pământ, instalațiile de forță, instalațiile de automatizări, branșamentele, punctele de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, fundații, stâlpi, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, se află în proprietatea Electrica S.A.

Sursa: Realitatea de Alba