17 contracte de finanțare, în valoare totală de 59.075.700,48 lei, au fost semnate de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, coordonat de MDLPA.

Dintre acestea, 9 proiecte vizează creșterea eficienței energetice, precum și modernizarea infrastructurii educaționale, rutiere și culturale din:

  • municipiul Piatra Neamț, pentru creșterea eficienței energetice la Colegiul Național de Informatică și la Liceul de Arte ”Victor Brauner”, va beneficia de 9.142.851,86 lei;
  • municipiul Galați va beneficia de 1.225.770,22 lei pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a corpurilor A și B ale Grădiniței cu program prelungit nr. 9;
  • comuna Parava (jud. Bacău), pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea/mansardarea unui centru integrat comunitar, va beneficia de 468.928,06 lei;
  • municipiul Sebeș (jud. Alba) va beneficia de 6.053.410,99 lei pentru modernizarea străzilor Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fântâna De Aur și Sticlarilor;
  • municipiul Reșița (jud. Caraș-Severin), pentru reabilitarea căii de acces Str. Feroviarului – Str. Dealu Mare, în vederea extinderii transportului public, va beneficia de 3.818.305,40 lei;
  • orașul Târgu Neamț va beneficia de 11.070.669,32 lei pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 2 ”Grigore Ghica Vodă”;
  • comuna Copălău (jud. Botoșani), pentru construirea unei săli de sport cu rol educațional, va beneficia de 6.381.609,88 lei;
  • Parohia Niculiţel II (jud. Tulcea) va beneficia de 15.508.958,15 lei pentru conservarea, restaurarea și punerea în valoare a Bisericii ”Sf. Atanasie”, cu amenajarea incintei, construirea unui corp anexă și iluminat arhitectural.

Alte 8 proiecte au ca obiectiv creșterea competitivității unor firme, prin dezvoltarea activităților și achiziția de echipamente și utilaje performante.