În perioada de vară, consumul de apă potabilă distribuită prin sistemul public din aria deservită de companie în județul nostru este crescut, în particular în zona rurală. Cea mai mare parte din acest consum crescut se datorează demarării activitătilor agricole și de grădinarit.

Operatorul depune toate eforturile pentru a asigura furnizarea apei potabile tuturor consumatorilor, dar poate întâmpina dificultăți în asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în multe din localitățile în care operează, tocmai din acest motiv.

Țînând cont de aceste aspecte, adresăm un apel insistent concetățenilor care derulează astfel de activități agricole să reducă la minim utilizarea apei potabile pentru scopuri agricole și de grădinărit, utilizând pe cât posibil apă din alte surse (fântâni, puțuri etc.). Dacă utilizatorii nu fac eforturi de a reduce consumul de apă potabilă pentru agricultură, există posibilitatea că cei aflați la capetele de rețea să fie privați de dreptul vital de a avea minimul de apă pentru spălat, băut și alte necesități minime, sau o vor avea cu o turbiditate mărită, datorită aceluiași motiv.

Reamintim tuturor utilizatorilor că legislația în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin rețelele publice în alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. Aceste prevederi sunt incluse în Ordinul nr.88/2007 al ANRSC pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, care la art. 229 precizează : “….Utilizatorul este obligat: a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare; b) să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitatea de produs sau puncte de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze apă numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor…..”

Sursa: Realitatea de Alba